✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ທຫລ ສາຂາອຸດົມໄຊ
ທ່ານ  ບຸນໄທ  ສຸພັດທອນ


ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ນາງ  ຄຳຫຼ້າ  ສຸລິຍານົນ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ບົວຈັນ  ແກ້ວມະນີ


ຮອງ ຫົວໜ້າ