✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາອ້າງອີງ ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ

ເລືອກວັນທີ:   ເຖິງ
ລຳດັບ ອັດຕາອ້າງອີງ ສະກຸນເງິນ ເອກະສານເລກທີ ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດໄຟລ
1 8.948 ກີບ/ໂດລາ 424/ກນງ 10-04-2020  
2 8.948 ກີບ/ໂດລາ 420/ກນງ 09-04-2020  
3 8.945 ກີບ/ໂດລາ 418/ກນງ 08-04-2020  
4 8.945 ກີບ/ໂດລາ 413/ກນງ 07-04-2020  
5 8.945 ກີບ/ໂດລາ 412/ກນງ 06-04-2020  
6 8.942 ກີບ/ໂດລາ 408/ກນງ 03-04-2020  
7 8.932 ກີບ/ໂດລາ 405/ກນງ 02-04-2020  
8 8.925 ກີບ/ໂດລາ 401/ກນງ 01-04-2020