✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາອ້າງອີງ ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ

ເລືອກວັນທີ:   ເຖິງ
ລຳດັບ ອັດຕາອ້າງອີງ ສະກຸນເງິນ ເອກະສານເລກທີ ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດໄຟລ
1 8.857 ກີບ/ໂດລາ 1489/ກນງ 09-12-2019  
2 8.852 ກີບ/ໂດລາ 1480/ກນງ 06-12-2019  
3 8.852 ກີບ/ໂດລາ 1469/ກນງ 05-12-2019  
4 8.852 ກີບ/ໂດລາ 1459/ກນງ 04-12-2019  
5 8.852 ກີບ/ໂດລາ 1449/ກນງ 03-12-2019