✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາອ້າງອີງ ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ

ເລືອກວັນທີ:   ເຖິງ
ລຳດັບ ອັດຕາອ້າງອີງ ສະກຸນເງິນ ເອກະສານເລກທີ ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດໄຟລ
1 19.341 ກີບ/ໂດລາ 1802/ກນງ 08-12-2023  
2 19.346 ກີບ/ໂດລາ 1796/ກນງ 07-12-2023  
3 19.341 ກີບ/ໂດລາ 1794/ກນງ 06-12-2023  
4 19.331 ກີບ/ໂດລາ 1787/ກນງ 05-12-2023  
5 19.316 ກີບ/ໂດລາ 1783/ກນງ 01-12-2023