✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາອ້າງອີງ ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ

ເລືອກວັນທີ:   ເຖິງ
ລຳດັບ ອັດຕາອ້າງອີງ ສະກຸນເງິນ ເອກະສານເລກທີ ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດໄຟລ
1 8.871 ກີບ/ໂດລາ 127/ກນງ 24-01-2020  
2 8.868 ກີບ/ໂດລາ 113/ກນງ 23-01-2020  
3 8.868 ກີບ/ໂດລາ 108/ກນງ 22-01-2020  
4 8.868 ກີບ/ໂດລາ 96/ກນງ 21-01-2020  
5 8.868 ກີບ/ໂດລາ 86/ກນງ 20-01-2020  
6 8.865 ກີບ/ໂດລາ 81/ກນງ 17-01-2020  
7 8.865 ກີບ/ໂດລາ 74/ກນງ 16-01-2020  
8 8.867 ກີບ/ໂດລາ 63/ກນງ 15-01-2020  
9 8.867 ກີບ/ໂດລາ 57/ກນງ 14-01-2020  
10 8.867 ກີບ/ໂດລາ 47/ກນງ 13-01-2020  
11 8.867 ກີບ/ໂດລາ 41/ກນງ 10-01-2020  
12 8.867 ກີບ/ໂດລາ 35/ກນງ 09-01-2020  
13 8.864 ກີບ/ໂດລາ 28/ກນງ 08-01-2020  
14 8.861 ກີບ/ໂດລາ 21/ກນງ 07-01-2020  
15 8.864 ກີບ/ໂດລາ 15/ກນງ 06-01-2020  
16 8.864 ກີບ/ໂດລາ 05/ກນງ 03-01-2020  
17 8.861 ກີບ/ໂດລາ 01/ກນງ 02-01-2020