✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາອ້າງອີງ ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ

ເລືອກວັນທີ:   ເຖິງ
ລຳດັບ ອັດຕາອ້າງອີງ ສະກຸນເງິນ ເອກະສານເລກທີ ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດໄຟລ
1 8.715 ກີບ/ໂດລາ 1000/ກນງ 23-08-2019  
2 8.710 ກີບ/ໂດລາ 997/ກນງ 22-08-2019  
3 8.707 ກີບ/ໂດລາ 992/ກນງ 21-08-2019  
4 8.702 ກີບ/ໂດລາ 983/ກນງ 20-08-2019  
5 8.700 ກີບ/ໂດລາ 971/ກນງ 19-08-2019  
6 8.697 ກີບ/ໂດລາ 966/ກນງ 16-08-2019  
7 8.692 ກີບ/ໂດລາ 960/ກນງ 15-08-2019  
8 8.687 ກີບ/ໂດລາ 953/ກນງ 14-08-2019  
9 8.682 ກີບ/ໂດລາ 950/ກນງ 13-08-2019  
10 8.682 ກີບ/ໂດລາ 946/ກນງ 12-08-2019  
11 8.683 ກີບ/ໂດລາ 936/ກນງ 09-08-2019  
12 8.681 ກີບ/ໂດລາ 930/ກນງ 08-08-2019  
13 8.681 ກີບ/ໂດລາ 926/ກນງ 07-08-2019  
14 8.678 ກີບ/ໂດລາ 916/ກນງ 06-08-2019  
15 8.683 ກີບ/ໂດລາ 906/ກນງ 05-08-2019  
16 8.685 ກີບ/ໂດລາ 903/ກນງ 02-08-2019  
17 8.685 ກີບ/ໂດລາ 890/ກນງ 01-08-2019