✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາອ້າງອີງ ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ

ເລືອກວັນທີ:   ເຖິງ
ລຳດັບ ອັດຕາອ້າງອີງ ສະກຸນເງິນ ເອກະສານເລກທີ ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດໄຟລ
1 8.805 ກີບ/ໂດລາ 1230/ກນງ 16-10-2019  
2 8.805 ກີບ/ໂດລາ 1223/ກນງ 15-10-2019  
3 8.802 ກີບ/ໂດລາ 1219/ກນງ 14-10-2019  
4 8.802 ກີບ/ໂດລາ 1211/ກນງ 11-10-2019  
5 8.802 ກີບ/ໂດລາ 1202/ກນງ 10-10-2019  
6 8.804 ກີບ/ໂດລາ 1194/ກນງ 09-10-2019  
7 8.803 ກີບ/ໂດລາ 1188/ກນງ 08-10-2019  
8 8.803 ກີບ/ໂດລາ 1187/ກນງ 04-10-2019  
9 8.804 ກີບ/ໂດລາ 1179/ກນງ 03-10-2019  
10 8.806 ກີບ/ໂດລາ 1173/ກນງ 02-10-2019  
11 8.809 ກີບ/ໂດລາ 1168/ກນງ 01-10-2019