✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາອ້າງອີງ ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ

ເລືອກວັນທີ:   ເຖິງ
ລຳດັບ ອັດຕາອ້າງອີງ ສະກຸນເງິນ ເອກະສານເລກທີ ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດໄຟລ
1 9.231 ກີບ/ໂດລາ 1088/ກນງ 23-10-2020  
2 9.228 ກີບ/ໂດລາ 1083/ກນງ 22-10-2020  
3 9.228 ກີບ/ໂດລາ 1076/ກນງ 21-10-2020  
4 9.228 ກີບ/ໂດລາ 1068/ກນງ 20-10-2020  
5 9.228 ກີບ/ໂດລາ 1065/ກນງ 19-10-2020  
6 9.228 ກີບ/ໂດລາ 1062/ກນງ 16-10-2020  
7 9.225 ກີບ/ໂດລາ 1059/ກນງ 15-10-2020  
8 9.225 ກີບ/ໂດລາ 1056/ກນງ 14-10-2020  
9 9.215 ກີບ/ໂດລາ 1049/ກນງ 13-10-2020  
10 9.215 ກີບ/ໂດລາ 1046/ກນງ 12-10-2020  
11 9.215 ກີບ/ໂດລາ 1043/ກນງ 09-10-2020  
12 9.215 ກີບ/ໂດລາ 1040/ກນງ 08-10-2020  
13 9.213 ກີບ/ໂດລາ 1031/ກນງ 06-10-2020  
14 9.213 ກີບ/ໂດລາ 1027/ກນງ 05-10-2020  
15 9.210 ກີບ/ໂດລາ 1021/ກນງ 02-10-2020  
16 9.210 ກີບ/ໂດລາ 1015/ກນງ 01-10-2020