✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແບບພິມ ຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ

1. ໃບລາຍງານການເງິນ ທທກ

2. ແບບຟອມສຳລັບການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານຢູ່ ສປປ ລາວ


ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ແບບພິມ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ແບບຟອມ ລາຍງານເງິນກູ້ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກສະ​ພາບ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລາໂລກ ສາຍພັນໃໝ່ (Covid-19) 11-05-2020