✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

ເລືອກປີ:  
ປີ: 2021 ມັງກອນ ກຸມພາ ມີນາ ເມສາ ພຶດສະພາ ມີຖຸນາ ກໍລະກົດ ສິງຫາ ກັນຍາ ຕຸລາ ພະຈິກ ທັນວາ ປະຈຳປີ
CIP 121,36 121,43 125,42 129,94 129,77 130,76 0 0 0 0 0 0 0
ອັດຕາເງິນເຟີ້ (%) 2,09 2,29 3,09 4,34 4,12 5,35 0 0 0 0 0 0 0