✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ເລືອກປີ:  
ປີ: 2021 ມັງກອນ ກຸມພາ ມີນາ ເມສາ ພຶດສະພາ ມີຖຸນາ ກໍລະກົດ ສິງຫາ ກັນຍາ ຕຸລາ ພະຈິກ ທັນວາ ປະຈຳປີ
CIP 126,21 126,21 126,71 127,85 127,24 127,81 0 0 0 0 0 0 0
ອັດຕາເງິນເຟີ້ (%) 4,18 4,10 2,97 1,96 1,82 2,46 0 0 0 0 0 0 0