✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ເລືອກປີ:  
ປີ: 2021 ມັງກອນ ກຸມພາ ມີນາ ເມສາ ພຶດສະພາ ມີຖຸນາ ກໍລະກົດ ສິງຫາ ກັນຍາ ຕຸລາ ພະຈິກ ທັນວາ ປະຈຳປີ
CIP 111,67 111,96 112,32 112,70 113,19 114,12 0 0 0 0 0 0 0
ອັດຕາເງິນເຟີ້ (%) 4,47 4,91 5,09 5,32 5,40 5,56 0 0 0 0 0 0 0