✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈຳໄຕມາດ

ລຳດັບ ຂໍ້ມູນປະຈຳໄຕມາດ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາ 04 ແຂວງພາກເໜືອຕອນເທິງ ປະຈຳໄຕມາດ II ປີ 2020 18-03-2021
2 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາ ປະຈຳໄຕມາດ I ປີ 2020 14-10-2020
3 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາ ປະຈຳໄຕມາດ IV ປີ 2019 26-05-2020
4 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາ ປະຈຳໄຕມາດ III ປີ 2019 15-01-2020
5 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາ ປະຈຳໄຕມາດ II ປີ 2019 20-11-2019
6 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາ ປະຈຳໄຕມາດ I ປີ 2019 06-09-2019
7 ບົດ​ລາຍ​ງານ​ສະຖິຕິ​ເງິນຕາ​ປະ​ຈໍາ​ໄຕ​ມາດ IV ປີ 2018 20-03-2019
8 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ III-IV ປີ 2016 18-12-2018
9 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ III ປີ 2018 12-12-2018
10 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ II ປີ 2018 12-12-2018