✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈຳໄຕມາດ

ລຳດັບ ຂໍ້ມູນປະຈຳໄຕມາດ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາ 04 ແຂວງພາກເໜືອຕອນເທິງ ປະຈຳໄຕມາດ IV ປີ 2020 01-09-2021
2 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາ 04 ແຂວງພາກເໜືອຕອນເທິງ ປະຈຳໄຕມາດ III ປີ 2020 01-09-2021
3 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາ 04 ແຂວງພາກເໜືອຕອນເທິງ ປະຈຳໄຕມາດ II ປີ 2020 18-03-2021
4 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາ ປະຈຳໄຕມາດ I ປີ 2020 14-10-2020
5 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາ ປະຈຳໄຕມາດ IV ປີ 2019 26-05-2020
6 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາ ປະຈຳໄຕມາດ III ປີ 2019 15-01-2020
7 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາ ປະຈຳໄຕມາດ II ປີ 2019 20-11-2019
8 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາ ປະຈຳໄຕມາດ I ປີ 2019 06-09-2019
9 ບົດ​ລາຍ​ງານ​ສະຖິຕິ​ເງິນຕາ​ປະ​ຈໍາ​ໄຕ​ມາດ IV ປີ 2018 20-03-2019
10 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ III-IV ປີ 2016 18-12-2018