✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມບໍລິການທະນາຄານ
ທ່ານ  ຄຳແກ້ວ  ວິສີສົມບັດ


ຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ພັນປານີ  ສິດທິລາດ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ນາງ  ໄພທູນ  ກິ່ງແກ້ວ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ສະຫວັນດວງຈິດ   ແສງເດືອນ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ນາລີນ  ສີລະວົງສິດ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ