✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ແຈ້ງການ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອຂອງສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ເລກທີ63/ກຄສງ,ລົງວັນທີ 27.02.2020 26-07-2021
2 ແຈ້ງການ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອເຖິງສະມາຊິກ ເລກທີ11/ຫກ,ລົງວັນທີ 10.01.2020 26-07-2021