✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວອົງການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸ່ມ


 

 

ຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ທຫລ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ

ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມຮາກຖານທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ສ້າງຂະບວນການດ້ານວິຊາສະເພາະໃນຫົວຂໍ້: “ແຜນແມ່ບົດ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດຕາມາດຕະຖານບາເຊວ (Basel)”

ຂ່າວວັນທີ: 27-06-2019

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ທຫລ ສຳມະນາ ຫົວຂໍ້: “ການເປີດເສລີການບໍລິການທາງການເງິນຂອງ ທຫລ ໃນຂອບອາຊຽນ”

ຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງການສຳມະນາ ຫົວຂໍ້: ການເປີດເສລີການບໍລິການທາງການເງິນຂອງ ທຫລ ໃນຂອບອາຊຽນໃນວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2019 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ທຫລ

ຂ່າວວັນທີ: 29-05-2019

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ທຫລ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ວຽກງານພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງ ທຫລ

ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ສ້າງຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວດ້ານວິຊາສະເພາະ ຄັ້ງທີ III ປະຈຳປີ 2019 ຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ເມສາ 2019

ຂ່າວວັນທີ: 25-04-2019

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ຊາວໜຸ່ມ ທຫລ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງລະບົບຊຳລະສະສາງ, ທ່າອ່ຽງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ

ຄະນະຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຈັດສຳມະນາຫົວຂໍ້: ການຄຸ້ມຄອງລະບົບຊຳລະສະສາງໃນ ສປປ ລາວ: ທ່າອ່ຽງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ 2019 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ທຫລ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຂ່າວວັນທີ: 21-02-2019

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ສູນກາງ ຊປປລ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດ

ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ (ຊປປລ) ຮ່ວມກັບ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ຜທ) ໄດ້ຈັດສຳມະນາວິທະຍາສາດພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ຂັ້ນຕອນການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ SME ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ” ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 14 ທັນວາ 2018 ທີ່ສະໂມສອນສະຖາບັນການທະນາຄານ.

ຂ່າວວັນທີ: 14-12-2018

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້