✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດ


 

 

ສຳເລັດກອງປະຊຸມການເຂົ້າເຖິງບໍລິການດ້ານເງິນປີ 2019

ກອງປະຊຸມການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ປະຈຳປີ 2019 ຊຶ່ງເປັນກອງປະຊຸມລະດັບຊາດ ທີ່ຈັດໂດຍສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສກມຈ) ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ)

ຂ່າວວັນທີ: 25-12-2019

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ສືບຕໍ່ພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ

ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບຄັ້ງທີ IV ປະຈໍາປີ 2019 ໄດ້ສໍາເລັດໃນວັນທີ 24 ທັນວາ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຂ່າວວັນທີ: 24-12-2019

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ສມກຈ ເນັ້ນໃຫ້ເອົາຜິດທຸລະກິດທີ່ປ່ອຍກູ້ນອກລະບົບ

ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສະມາຊິກ ສມກຈ ປະຈຳປີ 2019 ໃນວັນທີ 24 ທັນວາ 2019 ແລະ ສໍາເລັດລົງໃນວັນດຽວກັນ

ຂ່າວວັນທີ: 24-12-2019

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍພັກ ທນບ ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງສັງທອງ

ໃນວັນທີ 24 ທັນວາ 2019 ຜ່ານມາ; ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ປະກາດສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍພັກ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ (ທນບ)

ຂ່າວວັນທີ: 24-12-2019

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ສປປ ລາວ ເປີດບໍລິສັດຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ເປີດການເຄື່ອນໄຫວຂອງວຽກງານສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອໃນວັນທີ 17 ທັນວາ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຂ່າວວັນທີ: 17-12-2019

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້