✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ
ທ່ານ  ນາງ  ຂັນແກ້ວ  ຫຼ້າມະນີເງົາ


ຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ນາງ  ເພັງໄພວັນ  ສິດພະໄຊ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ນາງ  ເພັດສະໝອນ  ແສງຈັນ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ໜູໄຊ  ພູມສຸວັນ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ