✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ສະຖິຕິການອອກອະນຸຍາດ ຂອງສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ

ລຳດັບ ລະຫັດ ຊື່ສະຖາບັນ ເບີຕັ້ງໂຕະ ທີ່ຕັ້ງສໍານັກງານ
ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ຈຸ​ລະ​ພາກ​ທີ່​ຮັບ​ເງິນ​ຝາກ
1 1001 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກເອກພັດທະນາ 021 260779 ສະພານທອງເໜືອ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
2 1002 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກນິວ​ຕັນ 021 217771 ວັດ​ໄຕ​ນ້ອຍ​ທ່າ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
3 1003 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກສາຍໃຍສຳພັນ 041 214596 ບ້ານ ລັດຕະນະລັງສີໃຕ້, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ .
4 1004 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກຈໍາປາລາວ 071 260660 ຄອຍ, ຫລວງ​ພະ​ບາງ, ຫລວງ​ພະ​ບາງ.
5 1006 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກມະນີ 021 261619 ບ້ານ ຫັດສະດີ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
6 1007 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກບໍ່ຄຳຈະເລີນຊັບ 030 9766051 ບ້ານ ​ທົ່ງ​ສ້າງ​ນາງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
7 1008 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກເພື່ອການພັດທະນາ 021 650087 ບ້ານ ສົງເປືອຍໃຕ້, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
8 1009 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກປະຕູຄຳ 021 254100 ບ້ານ ວັດຈັນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
9 1010 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາ 021 265571 ບ້ານ ຝາຍ, ເມືອງ ໄຊ​ເສດ​ຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
10 1011 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກນະຄອນຫຼວງ 021 620323 ບ້ານ ນາເລົ່າ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
11 1012 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກພອນວາລີ 021 222676 ບ້ານ ຫັດສະດີເໜືອ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
12 1013 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວ 021 412294 ບ້ານ ທາດຫຼວງ​ກາງ , ເມືອງ ໄຊ​ເສດ​ຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
13 1014 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກໂຊກໄຊ 021 264858 ບ້ານ ທາດຫຼວງ​ກາງ , ເມືອງ ໄຊ​ເສດ​ຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
14 1015 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກຈຳປາສັກ 031 214971 ບ້ານ ແກ້ວສຳພັນ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ.
15 1016 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ນິວຄອນເຊັບ ຈຳກັດ 1448 ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊ​ເສດ​ຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
16 1017 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກພັດທະນາຜົ້ງສາລີ 088 210234 ບ້ານ ຮົ່ມສະຫວ່າງ, ເມືອງ ຜົ້ງສາລີ, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ.
17 1018 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກດອກຄູນ 021 261825 ບ້ານ ທົ່ງຂັນຄຳ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
18 1022 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກສິນຊັບເມືອງເໜືອ 071 252366 ບ້ານ ນາວຽງຄຳ, ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ.
​ສະ​ຫະ​ກອນ​ສິນ​ເຊື່ອ ແລະ ເງິນ​ຝາກ​ປະ​ຢັດ
1 ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ​ ເງິນຝາກປະຢັດທ່າແຂກ 051 251 190 ບ້ານ ທ່າ​ແຂກ​ກາງ, ເມືອງ ທ່າ​ແຂກ​, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ.
2 ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ​ ເງິນຝາກປະຢັດຫ້ວຍຍາງຄຳ ບ້ານ ຫ້ວຍຍາງຄຳ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ.
3 2004 ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ​ ເງິນຝາກປະຢັດເຊໂນ 041 431430 ບ້ານ ໄຊ​ສົມ​ບູນ, ເມືອງ ອຸທຸມພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ .
4 2005 ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ​ ເງິນຝາກປະຢັດຫຼວງພະບາງ 071 211168 ບ້ານ ວຽງແກ້ວ, ເມືອງ ຫລວງ​ພະ​ບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ.
5 2007 ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ​ ເງິນຝາກປະຢັດຮ່ວມ​ໃຈ​ພັດ​ທະ​ນາ 041 252153 ບ້ານ ດົງ​ດຳ​ນວນ, ເມືອງ ໄກສອນ ພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ .
6 2009 ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ​ ເງິນຝາກປະຢັດຫົວແຊ ຈະເລີນ 031 256 216 ບ້ານ ຫົວແຊ, ເມືອງ ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ.
7 2011 ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ​ ເງິນຝາກປະຢັດມິດຕະພາບ 021771497 ບ້ານ ນາທົ່ມ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
8 2012 ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ​ ເງິນຝາກປະຢັດວັນໃໝ່ 034 212 150 ບ້ານ ເລົ່າງາມ, ເມືອງ ເລົ່າງາມ, ແຂວງ ສາ​ລະ​ວັນ.
9 2013 ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ​ ເງິນຝາກປະຢັດພັດທະນາຫນອງໄຮໂຄກ 030 955 9866 ບ້ານ ໜອງໄຮໂຄກ, ເມືອງ ໂພນທອງ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ.
10 2018 ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ​ ເງິນຝາກປະຢັດພັດ​ທະ​ນາແກ້ວສຳພັນ 031 213687 ບ້ານ ແກ້ວສຳພັນ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ.
11 2019 ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ​ ເງິນຝາກປະຢັດຄອນຈັນ 086 219034 ບ້ານ ຄອນຈັນ, ເມືອງ ນາແລ, ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ.
12 2023 ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ​ ເງິນຝາກປະຢັດເຂດ​ປາກ​ທອນ 030 9147819 ບ້ານ ​ບຸ​ງກວາງ , ເມືອງ ປາກ​ກະ​ດິງ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ.
13 2024 ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ​ ເງິນຝາກປະຢັດເມືອງຜາໄຊ 061 ?213?517 ບ້ານ ນາມູນ-ລາດຄ້າຍ, ເມືອງ ຜາ​ໄຊ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ.
14 2025 ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ​ ເງິນຝາກປະຢັດເມືອງ​ກາ​ສີ 023 700052 ບ້ານ ວຽງແກ້ວ, ເມືອງ ກາສີ , ແຂວງ ວຽງ​ຈັນ.
15 2026 ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ​ ເງິນຝາກປະຢັດເມືອງວັງ​ວຽງ 023 511477 ບ້ານ ພູດິນແດງ, ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງ​ຈັນ.
16 2027 ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ​ ເງິນຝາກປະຢັດເມືອງ​ຫີນ​ເຫີບ 021 255121 ບ້ານ ຫີນເຫີບ, ເມືອງ ຫີນເຫີບ, ແຂວງ ວຽງ​ຈັນ.
17 2028 ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ​ ເງິນຝາກປະຢັດເມືອງ​ແປກ 061 213 519 ບ້ານ ເທີນ, ເມືອງ ແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ.
18 2029 ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ​ ເງິນຝາກປະຢັດເມືອງ​ພູ​ຄູນ 071 219127 ບ້ານ ສາມແຍກ, ເມືອງ ພູຄູນ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ.
19 2030 ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ​ ເງິນຝາກປະຢັດເມືອງ​ພູ​ກູດ 061 216 021 ບ້ານ ພູວຽງ, ເມືອງ ພູກູດ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ.
20 2033 ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ​ ເງິນຝາກປະຢັດລາວໂທລະຄົມ (LTC) 021 216465 ບ້ານ ສາຍ​ລົມ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ຈຸ​ລະ​ພາກ​ທີ່ບໍ່​ຮັບ​ເງິນ​ຝາກ
1 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ 021 316 505 ບ້ານ ດອນປ່າໃຫມ່, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
2 3040 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກວັນດາລາ 030 5336422 ບ້ານ ສີວິໄລ, ເມືອງ ໂພນໂຮງ , ແຂວງ ວຽງ​ຈັນ.
3 3043 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກສະຫວັນຄໍາ 021 990389 ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊ​ເສດ​ຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
4 3044 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກແມ່ຂອງ 021 418085 ບ້ານ ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
5 3045 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກລາວໃໝ່ 021 617062 ບ້ານ ດົງກະເລົາ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
6 3046 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກສີປະເສີດ 054 791 341 ບ້ານ ໂພນໄຊເໜືອ, ເມືອງ ປາກຊັນ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ.
7 3048 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກພອນມະນີ 041 252898 ບ້ານ ນາເລົ່າ, ເມືອງ ໄກສອນ ພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ .
8 3049 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກພັນຈະເລີນຊັບ 064 312010 ບ້ານ ນາທົ່ງຈອງ, ເມືອງ ຊຳເໜືອ, ແຂວງ ຫົວພັນ.
9 3051 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກໄຊທານີ 021 561948 ບ້ານ ໜອງທາໃຕ້, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
10 3056 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກວິວົງສີ ບ້ານ ນາໂບ, ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ.
11 3058 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກສະບາຍດີ 031 256266 ບ້ານ ຫົວແຊ, ເມືອງ ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ.
12 3062 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກວາລີລັກ ບ້ານ ຝາຍ, ເມືອງ ໄຊ​ເສດ​ຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
13 3063 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກຈະເລີນຊັບ 021 417412 ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
14 3064 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກສົມບູນຊັບ 086 212 525 ບ້ານ ອຸດົມສິນ, ເມືອງ ຫຼວງນ້ຳທາ, ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ.
15 3065 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກອານຸສອນ 074 213309 ບ​້ານ ຜາປູນ, ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ.
16 3067 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກແອວເອທີ 030 9673561 ບ້ານ ວັດໄຕນ້ອຍທົ່ງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
17 3068 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກປັນຍາພອນ ບ້ານ ວຽງຈະເລີນ, ເມືອງ ໄຊ​ເສດ​ຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
18 3070 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກຍອດທົງ 021 330607 ບ້ານ ດອນກອຍ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
19 3071 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກເພັດອຸໄລ (ໂຊກ​ໄຊ​ຈະ​ເລີນ​ຊັບ) 021 466017 ບ້ານ ໂຊກນ້ອຍ, ເມືອງ ໄຊ​ເສດ​ຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
20 3072 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກເອັດພີທະວີຊັບ (ອໍາມາລາມະຫາອຸດ) 030 9673561 ບ້ານ ປາກຫາງ, ເມືອງ ທຸລະຄົມ , ແຂວງ ວຽງ​ຈັນ.
21 3075 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກໝັ້ນຄົງ 084 211191 ບ້ານ ຫົວຂົວ, ເມືອງ ຫຼວງນ້ຳທາ, ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ.
22 3076 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກເພັດອານົງ ບ້ານ ຫົວຂົວ, ເມືອງ ຫຼວງນ້ຳທາ, ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ.
23 3077 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກນະຄອນ 086 211112 ບ້ານ ຫົວຂົວ, ເມືອງ ຫຼວງນ້ຳທາ, ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ.
24 3078 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກໄຊຍະວົງແສງ ບ້ານ ບຸນເໜືອ, ເມືອງ ບຸນເໜືອ, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ.
25 3079 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກວີແອວວີ 021 454781 ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊ​ເສດ​ຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
26 3081 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກເສີມພາໄຊ 030 5435906 ບ້ານ ຄອນວັດ, ເມືອງ ລ້ອງຊານ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ.
27 3082 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກໂຊກໄຊຊະນະ 021 711660 ບ້ານ ຄຳຮຸ່ງ, ເມືອງ ໄຊ​ທາ​ນີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
28 3083 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກຈະເລີນໄວ 030 5036157 ບ້ານ ຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
29 3084 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກອຸດົມຊັບ ບ້ານ ໜອງສອງຫ້ອງ, ເມືອງ ໄຊ​ທາ​ນີ​, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
30 3086 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກຄຳພູວົງຊັບ 021 419328 ບ້ານ ໂພນທັນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
31 3087 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກເມືອງລາວ 021 213271 ບ້ານ ວັດຈັນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
32 3088 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກແສງທອງ 031 255755 ບ້ານ ໂພນກຸງ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ.
33 3089 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກສົມຫວັງທັນໃຈ 021 335034 ບ້ານ ດົງຄຳຊ້າງ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
34 3091 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກພັນທະວີ 021 465058 ບ້ານ ໂນນຄໍ້, ເມືອງ ໄຊ​ເສດ​ຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
35 3092 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກເຊກອງ 038 211989 ບ້ານ ເພຍໃໝ່, ເມືອງ ລະມາມ , ແຂວງ ເຊກອງ.
​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເຊົ່າ​ສິນ​ເຊື່ອ
​ໂຮງ​ຊວດຈໍາ
ໜ່ວຍຕົວແທນໂອນເງິນດ່ວນ
ສະຖາບັນການເງິນປະເພດອື່ນໆ