✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ສະຖິຕິການອອກອະນຸຍາດ ຂອງສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ

ລຳດັບ ລະຫັດ ຊື່ສະຖາບັນ ເບີຕັ້ງໂຕະ ທີ່ຕັ້ງສໍານັກງານ
ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ຈຸ​ລະ​ພາກ​ທີ່​ຮັບ​ເງິນ​ຝາກ
1 1001 ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ 021-244428 ສະພານທອງເໜືອ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
2 1002 ສກຈຮ ນິວຕັນ 021-217771 ວັດ​ໄຕ​ນ້ອຍ​ທ່າ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
3 1003 ສກຈຮ ສາຍໃຍສຳພັນ 041-214596 ລັດຕະນະລັງສີໃຕ້, ໄກສອນ ພົມວິຫານ, ສະຫວັນນະເຂດ .
4 1004 ສກຈຮ ຈໍາປາລາວ 071-260660 ຄອຍ, ຫຼວງພະບາງ, ຫຼວງພະບາງ.
5 1006 ສກຈຮ ມະນີ 021-261619 ຫັດສະດີ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
6 1007 ສກຈຮ ບໍ່ຄຳຈະເລີນຊັບ 030-9766051 ​ທົ່ງ​ສ້າງ​ນາງ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
7 1009 ສກຈຮ ປະຕູຄຳ 021-254100 ວັດຈັນ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
8 1010 ສກຈຮ ເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາ 021-265571 ຝາຍ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
9 1011 ສກຈຮ ນະຄອນຫຼວງ ສີ​ເກິດ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
10 1012 ສກຈຮ ພອນວາລີ 021-222676 ຫັດສະດີ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
11 1013 ສກຈຮ ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວ 021-412294 ຫັດສະດີ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
12 1014 ສກຈຮ ໂຊກໄຊ 021-264858 ທາດຫຼວງ​ກາງ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
13 1015 ສກຈຮ ຈໍາປາສັກ 031-214971 ແກ້ວສຳພັນ, ປາກເຊ, ຈຳປາສັກ.
14 1016 ສກຈຮ ນິວຄອນເຊັບ 021-264177 ໂພນໄຊ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
15 1017 ສກຈຮ ພັດທະນາຜົ້ງສາລີ ຮົ່ມສະຫວ່າງ, ຜົ້ງສາລີ, ຜົ້ງສາລີ.
16 1018 ສກຈຮ ດອກ​ຄູນ 021-261825 ​ທົ່ງ​ຂັນ​ຄໍາ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
17 1020 ສກຈຮ ພັດທະນາອຸດົມໄຊ 081-211 025 ນາ​ເລົາ, ໄຊ, ອຸດົມໄຊ.
18 1021 ສະຖາບັນເງິນຝາກປະຢັດໄປສະນີລາວ 021-219934 ສີ​ສະ​ເກດ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
19 1022 ສກຈຮ ສິນຊັບເມືອງເໜືອ ນາວຽງຄຳ, ຫຼວງພະບາງ, ຫຼວງພະບາງ.
20 1023 ສກຈຮ ສຸພາພອນ 030-5394890 ນາໂດນ, ສາລະວັນ, ສາລະວັນ.
​ສະ​ຫະ​ກອນ​ສິນ​ເຊື່ອ ແລະ ເງິນ​ຝາກ​ປະ​ຢັດ
1 2004 ສ​ສງ ເຊ​ໂນ 041-431430 ໄຊ​ສົມ​ບູນ, ອຸທຸມພອນ, ສະຫວັນນະເຂດ .
2 2005 ສສງ ຫຼວງພະບາງ 071-211168 ວຽງແກ້ວ, ຫຼວງພະບາງ, ຫຼວງພະບາງ.
3 2007 ສ​ສງ ຮ່ວມ​ໃຈ​ພັດ​ທະ​ນາ - ດົງ​ດຳ​ນວນ, ໄກສອນ ພົມວິຫານ, ສະຫວັນນະເຂດ .
4 2009 ສສງ ຫົວແຊ ຈະເລີນ 031-256 216 ຫົວແຊ, ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ, ຈຳປາສັກ.
5 2011 ສສງ ມິດຕະພາບ - ນາທົ່ມ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
6 2012 ສສງ ວັນໃໝ່ 034-300226 ເລົ່າງາມ, ເລົ່າງາມ, ສາລະວັນ.
7 2013 ສສງ ພັດທະນາຫນອງໄຮໂຄກ 030-9559866 ໜອງໄຮໂຄກ, ໂພນທອງ, ຈຳປາສັກ.
8 2018 ສສງ ພັດ​ທະ​ນາແກ້ວສຳພັນ 031-213687 ແກ້ວສຳພັນ, ປາກເຊ, ຈຳປາສັກ.
9 2019 ສສງ ຄອນຈັນ 086-219034 ຄອນຈັນ, ນາແລ, ຫຼວງນໍ້າທາ.
10 2022 ສສງ ພັດທະນາ ແສນຈະເລີນດອນໂຂງ 030-9554193 ເມືອງແສນ, ໂຂງ, ຈຳປາສັກ.
11 2023 ສ​ສງ ເຂດ​ປາກ​ທອນ 030-9147819 ​ບຸ​ງກວາງ, ປາກກະດິງ, ບໍລິຄຳໄຊ.
12 2024 ສສງ ເມືອງຜາໄຊ 061-?213?517 ນາມູນ-ລາດຄ້າຍ, ຜາໄຊ, ຊຽງຂວາງ.
13 2025 ສສງ ເມືອງກາສີ 023-700052 ວຽງແກ້ວ, ກາສີ , ວຽງຈັນ.
14 2026 ສສງ ເມືອງວັງວຽງ 023-511477 ພູດິນແດງ, ວັງວຽງ, ວຽງຈັນ.
15 2027 ສສງ ເມືອງຫີນເຫີບ 021-255121 ຫີນເຫີບ, ຫີນເຫີບ , ວຽງຈັນ.
16 2028 ສສງ ເມືອງແປກ - ເທີນ, ແປກ, ຊຽງຂວາງ.
17 2029 ສສງ ເມືອງພູຄູນ - ສາມແຍກ, ພູຄູນ, ຫຼວງພະບາງ.
18 2030 ສສງ ເມືອງພູກູດ - ພູວຽງ, ພູກູດ, ຊຽງຂວາງ.
19 2032 ສສງ ກະດັນຮຸ່ງເຮືອງ - ກະດັນ, ໂຂງ, ຈຳປາສັກ.
20 2033 ສສງ ລາວໂທລະຄົມ (LTC) 021-216465 ສາຍລົມ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
21 2034 ສສງ ຈໍາປາພັດທະນາ 030-9757607 ສຸຂຸມາ, ສຸຂຸມາ, ຈຳປາສັກ.
22 2036 ສະຫະກອນ ອອມຊັບ-ສິນເຊື່ຶອ ອີທີແອລ (ETL) 021-260034 ສາຍລົມສາຍລົມ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
23 2037 ສສງ ເມືອງວຽງໄຊ - ນາໄກ່, ວຽງໄຊ, ຫົວພັນ.
24 2038 ສສງ ນາກາຍ - ອຸດົມສຸກ, ນາກາຍ, ຄຳມ່ວນ.
25 2039 ສສງ ເມືອງຫົວເມືອງ - ບວມງາມ, ຫົວເມືອງ, ຫົວພັນ.
26 2040 ສສງ ເມືອງຮ້ຽມ - ນາທວນ, ຮ້ຽມ, ຫົວພັນ.
27 2041 ສສງ ທະວີຊັບ 036-210099 ໄຊສະອາດ, ສາມັກຄີໄຊ, ອັດຕະປື.
28 2042 ສສງ ເມືອງຄູນ - ເພຍວັດ, ຄູນ, ຊຽງຂວາງ.
29 2043 ສສງ ສະຫວັນແດນຄໍາ 041-602 020 ວົງວິໄລ, ເຊໂປນ, ສະຫວັນນະເຂດ .
30 2044 ສສງ ຊຸມຊົນພັດທະນາ - ສີສະຫວາດ, ບໍລິຄັນ, ບໍລິຄຳໄຊ.
31 2045 ສສງ ເມືອງສິງ - ສິງຈະເລີນ, ສິງ, ຫຼວງນໍ້າທາ.
32 2046 ສສງ ເມືອງຜາອຸດົມ - ສົມສະຫວ່າງ, ຜາອຸດົມ, ບໍ່ແກ້ວ.
33 2047 ສສງ ໂຮມຊັບພັດທະນາ 086-212262 ວຽງຄຳ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ຫຼວງນໍ້າທາ.
34 2048 ສສງ ເມືອງຫົງສາ-ເມືອງເງິນ 030-9339377 ໂພນໄຊ, ຫົງສາ, ໄຊຍະບູລີ.
35 2049 ສສງ ເມືອງຄອບ-ເມືອງຊຽງຮ່ອນ 074-710056 ຜາບ່ອງ, ຄອບ, ໄຊຍະບູລີ.
ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ຈຸ​ລະ​ພາກ​ທີ່ບໍ່​ຮັບ​ເງິນ​ຝາກ
​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເຊົ່າ​ສິນ​ເຊື່ອ
1 4001 ບຊສ ໄມດາ - ຂົວຫຼວງເໜືອ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
2 4002 ບຊສ ທະນະຊັບ - ຈອມມະນີໄຕ້, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
3 4003 ບຊສ ສີສົມບັດລິງຊີງ - ດອນແດງ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
4 4004 ບຊສ ຮ່ວມພັດທະນາ 021-207978 ນາເລົ່າ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
5 4005 ບຊສ ມັນນີແມັກ - ໂພນສີນວນ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
6 4006 ບຊສ ມະຫະທຶນ - ໂພນພະເນົາ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
7 4007 ບຊສ ແອ້ນ 021-313201 ສະ​ພານ​ທອງ​ໃຕ້, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
8 4008 ບຊສ ອີອອນ - ສີບຸນເຮືອງ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
9 4010 ບຊສ ພົນສັກ - ໂພນສະອາດ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
10 4011 ບຊສ ລ້ານຊ້າງ - ໜອງບອນ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
11 4012 ບຊສ ສະບາຍດີ - ບຶງຂະຫຍອງ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
12 4013 ບຊສ ກຸງສີ - ໂພນທັນ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
13 4014 ບຊສ ຊັບຄະນາ - ໂພນ​ພະ​ເນົາ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
14 4015 ບຊສ ລາວອາຊຽນ - ໂພນສີນວນ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
15 4016 ບຊສ ບີເອັນເຄເຄັບປີໂຕລາວ - ເພຍວັດ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
16 4017 ບຊສ ໂຊກດີ 021-250787 ວັດໄຕໃຫຍ່ທ່າ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
17 4018 ບຊສ ຈີແອວ - ບຶງຂະຫຍອງ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
18 4020 ບຊສ ແສງໄຊ - ໂພນສະຫວ່າງໃຕ້, ໄກສອນພົມວິຫານ, ສະຫວັນນະເຂດ .
19 4021 ບຊສ ບີເອັສພີ 021-315376 ຫາຍໂສກ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
20 4022 ບຊສ ໄທເອັສ - ຫນອງປາໃນ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
21 4024 ບຊສ ໂຕໂຍຕາທູໂຊ - ໜອງດ້ວງເໜືອ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
22 4025 ບຊສ ແວວຄໍາ - ໂພນສະອາດ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
23 4027 ບຊສ ເອ​ພີ​ເອັມ​ລາວ - ຫັດສະດີ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
24 4028 ບຊສ ເຄ​ທີ​ພີ 021-453466 ໂພນສະອາດ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
25 4029 ບຊສ ວຽງຈັນ - ໜອງແຕ່ງ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
26 4030 ບຊສ ດີຈີບີ - ໜອງບອນ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
27 4031 ບຊສ ສີສະຫວັດ - ໂພນທັນ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
28 4032 ບຊສ ເຄບີໂຄລາວ - ໜອງບອນ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
​ໂຮງ​ຊວດຈໍາ
1 5003 ຮ​ຊ​ຈ ເຫຼົາຕ້າ 020-56321223 ຫາຍໂສກ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
2 5008 ຮ​ຊ​ຈ ທະນາພອນ 020-58611188 ຂົວຫຼວງໃຕ້, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
3 5010 ຮ​ຊ​ຈ ສະຫວັນນະເຂດ 020-55551969 ນາເຫຼົ່າ, ໄກສອນ ພົມວິຫານ, ສະຫວັນນະເຂດ .
4 5013 ຮ​ຊ​ຈ ນາທີທອງ 020-55550691 ຈອມທອງ, ທ່າແຂກ, ຄຳມ່ວນ.
5 5015 ຮ​ຊ​ຈ ພູນຊັບຈະເລີນ 020-99995508 ໂພນໄຊ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
6 5017 ຮ​ຊ​ຈ ບຸນຟີ 020-77121813 ໂພນສະຫວັນໃຕ້, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
7 5020 ຮ​ຊ​ຈ ໄຊພອນສຸກ 020-59333999 ວັງໄຮ, ໄຊ, ອຸດົມໄຊ.
8 5021 ຮ​ຊ​ຈ ເທບພົມມາ 020-77006611 ນາເລົ່າ, ໄກສອນ ພົມວິຫານ, ສະຫວັນນະເຂດ .
9 5022 ຮ​ຊ​ຈ ສົມພອນ 020-97778884 ທ່າພະລານໄຊ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
10 5024 ຮ​ຊ​ຈ ອຸດົມຊັບ 021-461746 ໂນນສະຫວ່າງ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
11 5025 ຮ​ຊ​ຈ ລາວຮຸ່ງ 020-96050223 ຫີນສິ່ວ, ສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
12 5026 ຮ​ຊ​ຈ ຈິ່ງເຊີນ 020-28228866 ໜອງສະໂນຄຳ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
13 5027 ຮ​ຊ​ຈ ນໍາເບີວັນ (ເພັດມະນີ) 020-55354389 ຊຽງຍືນ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
14 5042 ຮ​ຊ​ຈ ສີສະຫວັດ 020-59936444 ສີບຸນເຮືອງ, ຕົ້ນເຜີ້ງ, ບໍ່ແກ້ວ.
15 5047 ຮ​ຊ​ຈ ແສງຈັນ 050-55635839 ໂພນກຸງ, ປາກເຊ, ຈຳປາສັກ.
16 5048 ຮ​ຊ​ຈ ສາຍ​ເວີ້ຍ​ຊົງ​ດີ້ 020-22757873 ແກ້ວສຳພັນ, ປາກເຊ, ຈຳປາສັກ.
17 5049 ຮ​ຊ​ຈ ໄຊດວງດີ ຮຸ່ງເຮືອງຈະເລີນຊັບ 020-56339185 ວັດໄຕໃຫຍ່ທົ່ງ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
18 5051 ຮ​ຊ​ຈ ພອນວິໄລ 020-55515531 ນາກົກໂພ, ສາລະວັນ, ສາລະວັນ.
19 5053 ຮ​ຊ​ຈ ຕູ່ຕູ່ (ພູນຊັບ) 030-5521999 ພະ​ຂາວ, ໄຊ​ທານ​ີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
20 5056 ຮ​ຊ​ຈ ພູວິມາລາ 020-78234655 ໂພນໄຊ, ໄກສອນ ພົມວິຫານ, ໄກສອນ ພົມວິຫານ.
21 5057 ຮ​ຊ​ຈ ຄຳທິໂຊກ 020-58890789 ສວນມອນ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
22 5058 ຮ​ຊ​ຈ ສີສະເກດ 020-23331007 ຫຼັກ 52, ໂພນໂຮງ , ວຽງຈັນ.
23 5059 ຮ​ຊ​ຈ ຈອມມະນີ 020-22698888 ຫຼັກ 52, ໂພນໂຮງ , ວຽງຈັນ.
24 5060 ຮ​ຊ​ຈ ແກ້ວມີໄຊ 020-99444616 ວຽງຄຳ, ປາກກະດິງ, ບໍລິຄຳໄຊ.
25 5061 ຮ​ຊ​ຈ ລິນລາວະດີ 020-77281222 ໄຊຍະພູມ, ໄກສອນ ພົມວິຫານ, ສະຫວັນນະເຂດ .
26 5062 ຮ​ຊ​ຈ ອີຊີ້ມັນນີ້ 020-29999990 ທົ່ງຕູ່ມ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
27 5063 ຮ​ຊ​ຈ ເພັດຮຸ່ງເຮືອງ ທາດຫຼວງເໜືອ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
28 5064 ຮ​ຊ​ຈ ພິດສະໄໝ ສັນຕິສຸກ, ທ່າແຂກ, ຄຳມ່ວນ.
29 5065 ຮ​ຊ​ຈ ສາຍສະຫວາດ ໄຊ​ສົມ​ບູນ, ອຸທຸມພອນ, ສະຫວັນນະເຂດ .
30 5066 ຮ​ຊ​ຈ ເທບມະນີຄຳ ດົງດຳດວນ, ໄກສອນ ພົມວິຫານ, ສະຫວັນນະເຂດ .
31 5067 ຮ​ຊ​ຈ ຈ່າງເຊິນ ນາ​ເລົາ, ໄຊ, ອຸດົມໄຊ.
32 5068 ຮ​ຊ​ຈ ຕັ້ງຈະເລີນ ຫາຍໂສກ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
33 5069 ຮ​ຊ​ຈ ດິນໂບ ປາກທ້າງ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
34 5070 ຮ​ຊ​ຈ ມັນນີ ຫັດສະດີ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
35 5071 ຮ​ຊ​ຈ ພໍໃຈ ໄຊອຸດົມ, ອຸທຸມພອນ, ສະຫວັນນະເຂດ .
36 5073 ຮ​ຊ​ຈ ເພັນ ກີມເຫີ່ຍ ຫຼັກຊາວ, ຄຳເກີດ, ບໍລິຄຳໄຊ.
37 5074 ຮ​ຊ​ຈ ເອບີທະວີຊັບ ນາກົກໂພ, ສາລະວັນ, ສາລະວັນ.
38 5075 ຮ​ຊ​ຈ ສົມບູນ ນາໄຊ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
39 5076 ຮ​ຊ​ຈ ຊິນວ້ານລີ້ ຫັດສະດີ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
40 5077 ຮ​ຊ​ຈ ລັດຕະນະປັນຍາ ດົງຄຳຊ້າງ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
41 5078 ຮ​ຊ​ຈ ວ່ອງໄວ ວັດໄຕນ້ອຍທົ່ງ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
42 5079 ຮ​ຊ​ຈ ຄູນຄຳ ໂພນທອງ, ແປກ, ຊຽງຂວາງ.
43 5080 ຮ​ຊ​ຈ ວັດ​ທະ​ນາ​ໄຊ ຈຳ​ກັດ​ຜູ້​ດຽວ ສາ​ລາ​ຄຳ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
44 5081 ຮ​ຊ​ຈ ລີນ​ດາ ຈຳ​ກັດ​ຜູ້​ດຽວ ວຽງຄຳ, ປາກກະດິງ, ບໍລິຄຳໄຊ.
45 5082 ຮ​ຊ​ຈ ດວງໂສພາ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ປາກທ້າງ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ໜ່ວຍຕົວແທນໂອນເງິນດ່ວນ
ສະຖາບັນການເງິນປະເພດອື່ນໆ