✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຄູ່ມື ການເງິນຈຸລະພາກ

1. ການຝຶກອົບຮົມຂອງກອງທຶນສົ່ງເສີມ ສຖງ

2. ການຝຶກອົບຮົມຂອງກອງທຶນສົ່ງເສີມ ສຖງ 2


ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ຄູ່ມື ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ການນໍາໃຊ້ຜັງບັນຊີສະຖາບັນການເງິນ 28-02-2019
2 ການບັນທຶກບັນຊີສະຖາບັນການເງິນ 28-02-2019