✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຄູ່ມື ວຽກງານຂໍ້ມູນສິນເຊື່ອ (LCIC)


ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ຄູ່ມື ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 CIB_IFF_Guideline 10-09-2019