BOLປຶ້ມເຂົ້າໃໝ່

ເຂົ້າຫ້ອງສະໝຸດ ລິ້ງເຂົ້າຫໍສະໝຸດຕ່າງໆ

ປຶ້ມຄົ້ນຫາຫຼາຍທີ່ສຸດ


ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວ


ວັນທີ 10 ສິງຫາ 2022 ເຂົ້າຮ່ວມທັດສະນະສຶກສາຢ້ຽມຊົມ ຫໍສະໝຸດບໍລິສັດລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມມະຫາຊົນ, ຫໍສະໝຸດຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ຫໍສະໝຸດໂຮງຮຽນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ
ຂ່າວວັນທີ:20-09-2022  


ການລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ພິພິທະພັນ ທີ່ເມືອງວິລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ຂ່າວວັນທີ:16-05-2022  

123456789

ຍອດຜູ້ເຂົ້າຊົມ: