✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົດໝາຍ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) 56/ສພຊ 07-12-2018
2 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) 47/ສພຊ 19-06-2018
3 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍລະບົບການຊຳລະ 32/ສພຊ 07-11-2017
4 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 55/ສພຊ 22-12-2014
5 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 50/ສພຊ 21-07-2014
6 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ 21/ສພຊ 10-12-2012