ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທະນາບັດ


| 1 | 2 |

       8. ກາຫມາຍຊາດ ແລະ ຮູບທາດຫລວງປະກາຍແສງພາຍໃຕ້ແສງລັງສີ. 

       9. ຮູບລາຍນ້ຳ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ທີ່ເຫັນໄດ້ທັງສອງດ້ານ.

       10. ເສັ້ນໃຍສັງເຄາະປ້ອງກັນ ຊຶ່ງມີສອງສີແຕກຕ່າງກັນຢາຍຢູ່ຕາມຈຸດຕ່າງໆ ໃນໃບທະນາບັດ.

       11. ເລກລຽງລຳດັບພີມດ້ວຍນ້ຳມຶກແມ່ເຫລັກ ຢູ່ມູມເທິງດ້ານຂວາມື.

       12. ເຄື່ອງຫມາຍພິເສດສຳລັບຄົນຕາບອດ ຢູ່ມູມລຸ່ມດ້ານຂວາມື.

       13. ພິມຮູບສາມາດຊ່ອງຊອດ ແຕ່ດ້ານຫນ້າຫາດ້ານຫລັງຢູ່ດ້ານຂວາມື.

       14. ລັກສະນະພື້ນຖານຕ້ານຕໍ່ການອັດສຳເນົາ ແລະ ການສະແກນ ຢູ່ທ້າຍເລກລຽງລຳດັບດ້ານຂວາມື.

     - ຢູ່ດ້ານຫລັງມີ 6 ຈຸດສຳຄັນຄື:

       1. ພີມຮູບສາມາດຊ່ອງຊອດ ແຕ່ລະດ້ານຫນ້າຫາດ້ານຫລັງ ຢູ່ດ້ານຂວາມື.

       2. ມີຕົວຫນັງສືນ້ອຍໆ ບັນຈຸຢູ່ຫລາຍຈຸດຂອງທະນາບັດ.

       3. ລັກສະນະພື້ນຖານຕ້ານຕໍ່ການອັດສຳເນົາ ແລະ ການສະແກນ ຢູ່ດ້ານຫນ້າຕົວຫນັງສືງ ຫ້າສິບພັນກີບ

       4. ຮູບລາຍນ້ຳປະທານໄກສອນ ພົມວິຫານ ທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງທັງສອງດ້ານ.

       5. ການພິມສາຍຮຸ້ງຕ້ານການໃຊ້ເຄື່ອງຖ່າຍຮູບ ຢູ່ບໍລິເວນຮູບລາຍນ້ຳ.

       6. ເສັ້ນໃຍສັງເຄາະປ້ອງກັນຊຶ່ງມີສອງສີແຕກຕ່າງກັນຢ່າຍຢູ່ຕາມຈຸດຕ່າງໆໃນໃບເງິນ.

  2. ສິ່ງຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ທະນະບັດໃບໃຫມ່.

      ທະນະບັດປະເພດໃບ 50.000 ກີບ ຖືກພິມດ້ວຍເຈ້ຍພິມພິເສດ, ມີຄຸນນະພາບສູງ ແຕ່ ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ ເປັນປັດໃຈທີ່ສຳຄັນຂອງການເຮັດໃຫ້ອາຍຸການ ນຳໃຊ້ ທະນະບັດໄດ້ຍາວນານ ແລະ ມີ ຄຸນຄ່າສົມກັບຄຸນນະພາບທີຜະລິດອອກມາ, ການປົກປັກ ຮັກສາໃບເງິນມີຄວາມສຳຄັນຍິ່ງຄື ບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມເປິະເປື້ອນບໍ່ໃຫ້ ຂີດຂຽນດ້ວຍບິກ ຫລື ນ້ຳມືກ, ຄວນຮັກສາໃບເງິນໄວ້ໃນສະພາບທີ່ດີ ຫ້າມພັບ, ມ້ວນ ຫລື ຫຸບຫໍ່ເກີນຂອບເຂດ ຊຶ່ງຈະ ເຮັດໃຫ້ ໃບເງິນມີຮູບໂສມທີ່ດີງາມ, ຄວນເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກະເປົາເງິນຢ່າງເປັນລະບຽບ.

      ທະນະບັດໃບ 50.000 ກີບ ຈະຖືກນຳໃຊ້ຄວບຄູ່ກັບປະເພດທະນະບັດອື່ນໆທີ່ມີແລ້ວ ໃນ ໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ປະຈຸບັນ ແຕ່ຈະເພີ້ມຄວາມສະດວກໃນການຝາກ-ຖອນເງິນ ໃນທະນາ ຄານ, ສະດວກສະບາຍໃນການຊຳລະ, ເຫມາະ ສົມກັບການບໍລິການຖອນເງິນດ່ວນດ້ວຍຕູ້ ATM.

      ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການ ເພື່ອໃຫ້ສຳນັກງານ, ອົງການ, ບັນດາຫົວຫນ່ວຍເສດຖະ ກິດສັງຄົມ ແລະ ທຸກຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຮັບຊາບ ແລະ ນຳໃຊ້ທະນາບັດດັ່ງກ່າວຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ ການນຳໃຊ້ທະນາບັດໃຫມ່ເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ການນຳໃຊ້ເງິນກີບຢູ່ໃນດິນແດນ ສປປ ລາວ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງ ຕັ້ງຫນ້າເຂົ້າໃນການຮັກ ສາສະຖຽນລະພາບເສດຖະກິດ ກເງິນຕາແຫ່ງຊາດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ຕາມແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມທີ່ລັດທະບານໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃຫ້ປະກົດຜົນ ເປັນຈິງ

ຮັກສາການຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

 

                                                         ທ່ານ ພູເພັດ ຄຳພູນວົງ

 
ແບບເງິນດ້ານຫນ້າ
ແບບເງິນດ້ານຫລັງ
 
50,000 ກີບ
 
50,000 ກີບ

ຂໍ້ມູນບາງຢ່າງກ່ຽວກັບລະບົບປ້ອງກັນການປອມແປງ

| 1 | 2 |

 
Bank of the Lao P.D.R