ບົດແນະນຳ


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

 

ຂໍ້​ທີ 6: ຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ວິທີການປ້ອງກັນຈາກການຖືກຮຸກຮານ

      ຄຳວ່າ ໄຟວໍລ (Firewall) ໃນຄວາມໝາຍຂອງຄອມພິວເຕີ ຫຼື ລະບົບ ເຄືອຂ່າຍນັ້ນໝາຍ ເຖິງໂປຣແກຣມ (Software) ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ເຊັ່ນ:  Hacker ລັກລອບເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າມາໃນເຄືອຂ່າຍພາຍໃນຂອງເຮົາໄດ້ ສຳລັບຊ່ອງທາງທີ່ບັນດາ Hacker ນິຍົມໃຊ້ໃນການໂຈມຕີ ຫຼື ເຈາະລະບົບເຄືອຂ່າຍກໍ່ຄື ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ເນື່ອງຈາກເປັນເຄືອຂ່າຍ ສາທາລະນະ ສາມາດເຂົ້ານຳໃຊ້ໄດ້ສະດວກ ຂໍພຽງມີຄອມພິວເຕີ ພ້ອມອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ໂທລະ ສັບ ຫຼື Modem ກໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າລະບົບເຄືອຂ່າຍ ຂອງເຮົາກຳລັງເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ອິນເຕີເນັດຢູ່ ເຮົາກໍ່ມີສິດຈະຖືກຮຸກຮານເຂົ້າມາມື້ໃດມື້ໜຶ່ງກໍ່ໄດ້ ສຳລັບຊ່ອງທາງອື່ນໆນັ້ນກໍ່ມີຫລາຍ ທາງກໍ່ອາດບໍ່ສະດວກຄືກັບການໂຈມຕີການ ອິນເຕີເນັດ.

      ໃນ Windows XP ຈະມີ Software ຊື່ວ່າ Internet Connection Firewall ຫຼື ICF ຕິດ ຕັ້ງມາໃຫ້ພ້ອມເລີຍ ເພື່ອປ້ອງກັນຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາຈາກການລັກລອບເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນໃນ ເຄື່ອງຂອງເຮົາ ຈາກອິນເຕີເນັດໄດ້. ແນວໃດກໍ່ຕາມ ICF ຍັງສາມາດປ້ອງກັນການເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນຂອງ ເຮົາຈາກຄົນອື່ນໆ ໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍພາຍໃນ ຫຼື LAN ໄດ້ ຖ້າເຮົາຕ້ອງການບໍ່ຈຳກັດວ່າຈະຕ້ອງໃຊ້ ກັບອິນເຕີເນັດເທົ່ານັ້ນ. ICF ກໍ່ຄື Firewall ທີ່ມີໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຂໍ້ມູນໃນເຄື່ອງຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງ ຊັບທາງເຕັກນິກເອີ້ນວ່າ Personal Fire Wall ແລະ ໃນຕະຫລາດ ຊອບແວ ກໍ່ມີຜະລິດຕະພັນປະ ເພດນີ້ຢູ່ຫລາຍໂປຣແກຣມ ທັງແບບ Freeware ແລະ ຕ້ອງຊື້ເຊັ່ນ Zone Alarm, Back ICE defender, Norton Personal Firewall, Mcafee Firewall ແລະ Sygate Personal Firewall. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີ Firewall ອີກປະເພດໜຶ່ງທີ່ເອົາໄວ້ໃຊ້ ເພື່ອປ້ອງກັນເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດໂດຍສະເພາະ ແລະ ມັກໃຊ້ກັບເຄືອຂ່າຍຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງອົງການຕ່າງໆ ເອີ້ນວ່າ Enterprise Firewall ຊຶ່ງມີທັງ ແບບ Hardware ທີ່ມີໜ້າທີ່ໂດຍສະເພາະ ຫຼື ອາດຈະເປັນຊອບແວ ທີ່ຕິດຕັ້ງລົງໄປໃນເຄື່ອງໜ່ວຍແມ່ ຫຼື Server ທີ່ເປັນ Windows NT / Windows 2000 Server ຫຼື ໃນລະບົບປະຕິບັດການປະເພດ ອື່ນໆ ເຊັ່ນ Sun Solaris, IBM AIX ຫຼື Digital Unix Enterprise Firewall ຫຼື ນີ້ມັກຖືກຕິດຕັ້ງ ໄວ້ເປັນດ່ານໜ້າ ຫຼື ໃນເຄື່ອງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍພາຍນອກ ເພື່ອເຮັດນ້າທີ່ກວດສອບ Packet ທັງຂາເຂົ້າ ແລະ ຂາອອກ ວ່າມີສິ່ງໃດທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຜ່ານເຂົ້າ - ອອກໄດ້ ຫາກກວດເຫັນກໍ່ຄັດແຍກໄປ ເກັບມ້ຽນໄວ້ ຫຼື ຖິ້ມໄປພ້ອມກັນ ບັນທຶກລາຍງານເອົາໄວ້ເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ຜູ້ ບໍລິຫານເຄືອ ຂ່າຍກວດສອບຕໍ່ໄປ ຊຶ່ງຄ້າຍຄືກັບການເຮັດວຽກຂອງຕຳຫລວດກວດຄົນ ເຂົ້າ - ອອກ ເມືອງ ຕົວຢ່າງ Firewall ປະເພດນີ້ທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກກໍ່ຄື Check Point Firewall 1 ຫຼື Microsoft ISA Server ສຳລັບຕົວຢ່າງຂອງ Firewall ກໍ່ຄື Pix Firewall ຂອງ ບໍລິສັດ Isco System ເຖິງແມ່ນ ວ່າ ICF ຈະຖືກສ້າງມາເພື່ອປ້ອງກັນຂໍ້ມູນໃນ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີສ່ວນບຸກຄົນ ພຽງເຄື່ອງໃດເຄື່ອງໜຶ່ງ ກໍ່ຕາມ ແຕ່ຖ້າເຮົານຳໃຊ້ ICF ຄູ່ກັບ ICS ໃນເຄື່ອງ Server ໃນກໍລະນີນີ້ໃນເຄື່ອງ Server ກໍ່ມີ ສະພາບຄ້າຍຄືກັນ Enterprise Firewall ທີ່ສາມາດປ້ອງກັນລະບົບ LAN ຫຼືເຄື່ອງລູກຂ່າຍ (Client) ຕ່າງໆບໍ່ໃຫ້ຖືກຮຸກຮານຈາກອິນເຕີເນັດໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ນອກນັ້ນ ຕ້ອງປະກອບອຸປະກອນ ເພື່ອປ້ອງກັນ ໄພຮຸກຮານຈາກທຳມະຊາດ (ຟ້າຜ່າ) ຫຼື ລະບົບໄຟຟ້າ, ອຸນນະພູມ

ຂໍ້​ທີ 7: ການວາງແຜນ ແລະ ການກູ້ຂໍ້ມູນຈາກຄວາມເສຍຫາຍຂອງລະບົບຄອມພິວເຕີ:

      ການສຳຮອງຂໍ້ມູນ (Backup) ແລະ ການກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ (Restore) ຈຸດປະສົງ ຂອງການ Backup ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ຖ້າຂໍ້ມູນທີ່ເກັບມ້ຽນຢູ່ Hard Disk ເສັຽໄປ ເຮົາຈະສາມາດກູ້ຂໍ້ມູນຄືນ ມາໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ Windows 2000 ທຸກລຸ້ນໄດ້ໃຫ້ເຄື່ອງມື Backup ແລະ Restore ມາໃຫ້ນຳ ເພື່ອ ຄວາມສະດວກໃນການ Backup ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ ເຄືອຂ່າຍ ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວສາມາດເປີດໄດ້ໂດຍ Start ເລື່ອນໄປ Programs ເລື່ອນໄປ Accessories ເລື່ອນໄປ System ເລື່ອນໄປ Tools ແລະ ເລື່ອນໄປ Backup.

ຂໍ້​ທີ 7.1: ຄວາມສາມາດພິເສດຂອງເຄື່ອງມີ Backup ຂອງ Windows 2000:

       1.  ເຮົາສາມາດເລືອກບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນສຳລັບການ Backup ໄດ້ຫລາຍປະເພດຕັ້ງແຕ່ການ Backup ລົງ Tape Backup ຫຼື ຖ້າເຮົາບໍ່ມີ Tape Backup ເຮົາກໍ່ສາມາດເປັນ Fill ໃນ Hard disk ໄດ້ (Fill ດັ່ງກ່າວຈະມີນາມສະກຸນເປັນ BKF) ນອກຈາກນີ້ Windows 2000 Backup ຍັງ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບ Remov-able  Media ເຊັ່ນ Iomega Zip Drive, Jaz Drive ແຜ່ນ CD ທີ່ສາມາດຂຽນໄດ້ (Optical Drive)

        2.  ເຮົາສາມາດຕັ້ງເວລາເພື່ອ Backup ໂດຍອັດຕະໂນມັດໄດ້.

ຂໍ້​ທີ 7.2: ເຮົາຕ້ອງວາງແຜນກ່ອນຈະ Backup ສິ່ງຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້ເປັນເລື່ອງທີ່ຜູ້ບໍລິຫານ ເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ຜູ້ຖືກມອບໝາຍ ຄວນຈະພິຈາລະນາໃນການວາງແຜນ Backup:

       1.  ຈະ Backup ຂໍ້ມູນຫຍັງແດ່?

        2.  ຈະ Backup ເວລາໃດ? ເຊັ່ນ ທຸກໆມື້ສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ປ່ຽນແປງເລື້ອຍ ຫຼື ທຸກໆອາທິດ.

        3.  ຈະ Backup ໄວ້ບ່ອນໃດ? ເຊັ່ນ ລົງ Tape Backup ຫຼື ເກັບເປັນ File ລົງໃນ 
           Hard disk ຫຼື CD ຫຼື Handy drive.

        4.  ກຳນົດ Backup type ເປັນແບບໃດ? ເຊັ່ນ Normal, Incremental.

        5.  ຈະໃຊ້ວິທີ Local Backup ຫຼື Network Backup ຫຼື ໃຊ້ທັງສອງ ແບບລວມກັນ.

        6.  ຖ້າເຮັດວຽກໃນສຳນັກງານທີ່ສຳຄັນ ແລະ ໜ້າທີ່ທີ່ສຳຄັນ ຄວນຈະ Backup System
           State ເປັນໄລຍະໆນຳ.

        7.  ການ Backup ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນໆ ຄວນ Backup ໄປໄວ້ທີ່ສະຖານທີ່ອື່ນ ທີ່ມີຄວາມ
          ປອດໄພລວມໄດ້ຕຶ່ມອີກຫຍິ່ງເປັນການດີ.

ຂໍ້​ທີ 8: ຄຳແນະນຳສະບັບນີ້ ເລີ່ມທົດລອງນຳໃຊ້ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປຈົນກ່ວາຈະມີສະບັບ
      ໃໝ່ທົດແທນ.

 

ຫົວໜ້າກົມບັນຊີ - ການເງິນ,

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
 
Bank of the Lao P.D.R