ວັນທີ 13/12/2017  ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ E-mail  ແບບຟອມຂໍເປີດໃຊ້ E-mail   ວິທີການປ່ຽນລະຫັດ E-mail ທຫລ  
 

ເຢຍລະມັນມອບປື້ມຄູ່ມືຄວາມຮູ້ພື້ນຖານສະຫະກອນສິນເຊື່ອໃຫ້ ທຫລ  17/11/2017  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ການບໍລິຫານເງິນສົດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ  16-17/11/2017  

ທຫລ ຮ່ວມມືກັບ ທຫວ ເປີດການຝຶກອົບຮົມ "ການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີເຂົ້າໃນການຊີ້ນຳ-ນຳພາ, ການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ການບໍລິຫານເອກະສານ"  15/11/2017  

ລາວ-ຈີນບັນລຸການຮ່ວມມືດ້ານການເງິນ ເພື່ອສົ່ງເສີມ SME  13/11/2017  

ທຫລ ແລະ ສູນ SEACEN ຈັດສໍາມະນາຫົວຂໍ້: "ການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດຕາມຄວາມສ່ຽງ"  06-11/11/2017  

ກົດໝາຍລະບົບການຊໍາລະຖືກຮັບຮອງຈາກສະພາ  07/11/2017  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊີ້ແຈງບາງບັນຫາຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ  23/10/2017  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການ  01-02/11/2017  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈັດພິທີເປີດຕົວລົດຕູ້ແລະ ລະຄອນສັັ້ນ ເພື່ອປະຊາສຶກສາດູ້ານການເງິນ  07/11/2017  

ເຊີນທ່ຽວ ເມືອງລາວ   

28 ປີ ທຄຕລ ບົນຍ່ານທາງຮັບໃຊ້ຊາດ-ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ   

ທຄຕລ ເປັນຕົວແທນເກັບຄ່າທຳນຽມທາງທີ່ທັນສະໄໝ 26/10/2017  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຜີຍແຜ່ບົດແນະນຳການແຈ້ງ ຊັບສີນ ແລະ ລາຍຮັບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຄັ້ງທີ II 25/10/2017  

ລັດຖະບານ ກໍານົດ 3 ເປີດ ເພື່ອກະຕຸ້ນການລົງທຶນ 23/10/2017  

ນາຍົກ ເນັ້ນເສດຖະກິດມະຫາພາກ ໂດຍລວມມີສະຖຽນລະພາບດີ 16/10/2017  

ທຫລ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນເງິນຕາຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ 16/10/2017  

ສະຖາບັນການທະນາຄານ ເປີດສົກຮຽນໃໝ່ແລະລະນຶກວັນຄູແຫ່ງຊາດ 07/10/2017  

ຫວນຄືນມູນເຊື້ອ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 49 ປີ ຕິດພັນກັບກິດຈະກໍາກິລາ 07/10/2017  

ຄະນະຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈັດສຳມະນາດ້ານວິຊາການ 04/10/2017  

ຕ້ານການຟອກເງິນຢູ່ລາວມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍດ້ານ 02/10/2017  

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈັດສໍາມະນາ "ວິທີການນໍາໃຊ້ຫຼັກການບາເຊວ 2" 29/09/2017  

ໜ່ວຍພັກ ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈໍາກັດ ເປັນໜ່ວຍພັກເຂັ້ມແຂງ-ຮູ້ນຳພາ ຮອບດ້ານ  

ເມືອງສິງເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ  28/09/2017  

49 ປີ ແຫ່ງການພັດທະນາຂະແໜງທະນາຄານສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ   

ລະວັງ! ຢ່າຫຼົງເຊື່ອ ພວກແອບອ້າງ 3 ຊື່ທະນາຄານ   

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຍົກລະດັບມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ 26/09/2017  

ສຳມະນາພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ວຽກງານບັນຊີ ແລະ ການເງິນຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ” 25/09/2017  

ສາຂາ ທຫລ ອຸດົມໄຊ ຮັບໃບຢັ້ງຢືນເປັນໜ່ວຍພັກເຂັ້ມແຂງ-ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານປະຈຳປີ 2016 21/09/2017  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປາຖະກະຖາ 2 ວັນມຸນເຊື້ອລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ ວັນອາຊຽງ 21/09/2017  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມອບ-ຮັບໃບຢັ້ງຢືນໜ່ວຍພັກເຂັ້ມແຂງ-ຮູ້ນໍາພາຮອບດ້ານ 21/09/2017  

ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານສໍາລັບທະນາຄານ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈໍາກັດ 19/09/2017  

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈັດສໍາມະນາຫົວຂໍ້: "ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາເຊວ 2 ແລະ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ" 19-20/09/2017  

ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານສໍາລັບທະນາຄານ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈໍາກັດ 19/09/2017  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວຈັດຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຄັດໄຈ້ທະນະບັດທັນສະໃໝ  15/09/2017  

ທຄຕລ ປັບປຸງການອະນຸມັດສິນເຊື່ອສູ່ທັນສະໄໝໂດຍນຳໃຊ້ລະບົບ  11/09/2017  

ສະຫະພັນແມ່ຍິງຮາກຖານ ທຫລ ເອົາໃຈໃສ່ການຮັກສາສຸຂະພາບ  07/09/2017  

ສໍາມະນາພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ "ເຕັກນິກປ້ອງກັນການຕ້ານການປອມແປງເງິນຢວນ"  07/09/2017  

ຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ນະວັດຕະກໍາທາງການເງິນ”  21-25/08/2017  

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືວຽກງານການເງິນດິຈິຕອລ  25/08/2017  

ລາວ ເພີ່ມຄວາມຮູ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທາງການເງິນ 25/08/2017  

ໂຮງຮຽນບ້ານນາບຽນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເກືອບ 20 ລ້ານກີບຈາກຫຼາຍທະນາຄານ  25/08/2017  

ໜ່ວຍພັກ ຫ້ອງການ-ໜ່ວຍພັກ ກົມບັນຊີ-ການເງິນ ດໍາເນີນຊີວິດການເມືອງ ປັບປຸງປົວແປງພັກ  24/08/2017  

ລາວ-ກຳປູເຈຍ ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືດ້ານທະນາຄານ 14-16/08/2017  

ກອງປະຊຸມປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງດໍາລັດ  11/08/2017  

ລາວ-ຫວຽດນາມສໍາເລັດການພົບປະແລກປ່ຽນ ດ້ານການປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ 10/08/2017  

ລາວ-ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືດ້ານປະກັນໄພເງິນຝາກ 09-10/08/2017  

ສິນເຊື່ອທະນາຄານກັບການພັດທະນາແຂວງຊຽງຂວາງ   

ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາ ຊຽງຂວາງ ສະໜອງສິນເຊື່ອເຂົ້າບ້ານ 3 ສ້າງ ຍອດງຶ່ມ ມີປະສິດທິຜົນດີ  

ທຫລ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດອິນໂຟເທັກ ຈັດຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງຄັດໄຈ້ທະນະບັດ 31/07/2017  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປີດສາຂາ ແຫ່ງທີ 5 ຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ 26/07/2017  

ໝາກຜົນແຫ່ງການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງທະນາຄານກາງ ລາວ-ຫວຽດນາມ   

ລາວ-ຫວຽດນາມ ເພື່ອນມິດຜູ້ປະເສີດເລີດລໍ້າ ແລະ ຫາໄດ້ຍາກໃນໂລກ   

ທຸລະກິດຍືນຍົງ ສ້າງຖານະໝັ້ນຄົງໃນຕະຫຼາດທຶນ  22-23/07/2017  

ລາວ ອອກຈາກບັນຊີສີເທົາ ມາຢູ່ບັນຊີປົກກະຕິ  23/07/2017  

ທະນາຄານກາງ ລາວ-ຫວຽດນາມ ຮ່ວມຂະບວນກິລາ, ສິລະປະ ແລະ ວັດທະນະທໍາ  17-21/07/2017  

ພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນໃຫ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືດ້ານການເງິນ 21/07/2017  

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 62 ປີ ແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ 15/07/2017  

ລາວ-ສ.ເກົາຫຼີ ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືດ້ານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ 14/07/2017  

ອົງຄະນະພັກ ທຫລ ເພີ່ມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພັກໃຫ້ມະຫາຊົນຜູ້ກ້າວໜ້າ 04/07/2017  

ສປປ ລາວ ລິເລີ່ມຂັ້ນຕອນປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດດ້ານການຟອກເງິນ 04-07/07/2017  

ທະນາຄານກາງ ລາວ-ສ.ເກົາຫຼີ ເພີ່ມການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການ  04/07/2017  

ຄະນະພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ດຳເນີນຊິວິດການເມືອງ ປັບປຸງປົວແປງພັກ 26/06/2017  

ລາວ-ເຢຍລະມັນ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານການກວດກາສະຫະກອນ  19/06/2017  

ສຳມະນາ "ຄວາມສ່ຽງໃນການສະໜອງສິນເຊື່ອ ໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ"  13-16/06/2017  

ລັດ ເຕືອນ! ຢ່າຫຼົງເຊື່ອຄຳໂຄສະນາບໍລິສັດ PS  

ເຢຍລະມັນໃຫ້ທຶນ 7 ຕື້ກວ່າກີບ ແກ່ໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງຜູ້ທຸກຍາກ  06/06/2017  

ໂຮງຮຽນອະນຸບານທະນາຄານ ສະຫຼອງວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ 27/05/2017  

ທຫລ ເປີດກວ້າງທາບທາມປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍລະບົບຊຳລະແຫ່ງຊາດ 26/05/2017  

ອະນຸບານທະນາຄານເປັນໂຮງຮຽນຕົວແບບຄຸນນະພາບ  

ສະຫະກອນອອມຊັບ ທຫລ ຕີລາຄາຜົນການເຄື່ອນໄຫວ ປີ 2016   

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການເງິນ 19/05/2017  

ທຫລ ຫວນຄືນມູນເຊື້ອວັນກໍາມະກອນສາກົນ ຄົບຮອບ 131 ປີ 13/05/2017  

ເຜີຍແຜ່ຍຸດທະສາດການພັດທະນາສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາຂອງລາວ 05/05/2017  

ບໍລິຈາກເລືອດ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນກຳມະກອນສາກົນ ຄົບຮອບ 131 ປີ 28/04/2017  

ລາວ-ເຢຍລະມັນ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ໃນການຈ່າຍເງິນປົກປ້ອງ 25-27/04/2017  

ສປປ ລາວ ຊີ້ແຈງຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນແກ່ອົງການຕ້ານການຟອກເງິນສາກົນ ໃນວັນທີ 24 ເມສາ 2017  24/04/2017  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລັ່ງສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບນະວັດຕະກໍາໃໝ່ທາງການເງິນ 05/04/2017  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຝຶກອົບຮົມການປ້ອງກັນອັກຄີໄພ 01/04/2017  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລະບົບຊໍາລະສະສາງແຫ່ງຊາດ  29/03/2017  

ກອງປະຊຸມ ຄຄຊ ແຈ້ງຜົນຄືບໜ້າຫຼາຍບັນຫາສໍາຄັນ 28/03/2017  

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ທຫລ ຫວນຄືນມູນເຊື້ອວັນແມ່ຍິງສາກົນ ຄົບຮອບ 107 ປີ 25/03/2017  

ສສງ ຫົວແຊ ມີເງິນຝາກເກືອບ 10 ຕື້ກີບ 24/03/2017  

ສຳມະນາ "ລະບົບຊຳລະ ແລະ ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ" 21/03/2017  

ຝຶກອົບຮົມ “ ການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ ” ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທະນາຄານ 20-24/03/2017  

ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ຄະນະນຳຂອງ ທຫລ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາເຊວ 2 17/03/2017  

ທຫລ ທົບທວນການບໍລິການບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ ແລະ ໂຮງຊວດຈໍາ 17/03/2017  

ທຫລ ລະດົມຄວາມຄິດພັດທະນາຮູບແບບການບໍລິການດ້ານການເງິນແບບດິຈີຕອລໃນລາວ ໃຫ້ແຜ່ຫຼາຍ 16/03/2017  

ເຜີຍແຜ່ວຽກງານສະຖາບັນການເງິນແກ່ເມືອງສີສັດຕະນາກ 15/03/2017  

ຝຶກອົບຮົມ “ ການພັດທະນາທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ” ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທະນາຄານ 13/03/2017  

ອົງຄະນະພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສຳເລັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ຄັ້ງທີ 5 10/03/2017  

ເລັ່ງສ້າງຄວາມຄວາມເຂົ້າໃຈການບໍລິການດ້ານການເງິນແບບດິຈີຕອລ 09/03/2017  

ອອກກຳລັງກາຍຕ້ອນຮັບວັນແມ່ຍິງສາກົນ 06/03/2017  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມທະນາຄານບ້ານຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ  27/02 - 03/03/2017  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຫວນຄືນມູນເຊື້ອ 61 ປີ ກໍາມະບານລາວ  03/03/2017  

ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ສກຈບ ເມືອງຄອບ-ຊຽງຮ່ອນ  02/03/2017  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຍົກລະດັບເຕັກນິກການສ້າງນິຕິກໍາ  02/03/2017  

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2017 ຄຕຟງ  01/03/2017  

ສຳເລັດກອງປະຊູມສະພາບໍລິຫານ ກທປ  28/02/2017  

ທ່ານຜູ້ວ່າການ ທຫລ ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຈາກກຸ່ມບໍລິສັດເບຣດ  28/02/2017  

ສະຫຼຸບວຽກງານສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ປະຈຳປີ 2016  27/02/2017  

ສະຫຼຸບວຽກງານສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ປະຈຳປີ 2016  27/02/2017  

ສກຈຮ ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ບ້ານ 3 ສ້າງ  24/02/2017  

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ມີຜົນງານເດັ່ນຫຼາຍດ້ານ  23/02/2017  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານກາງເຢຍລະມັນ ຈັດສໍາມະນາດ້ານວິຊາການ  21-23/02/2017  

ລາວ-ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດທະນາຄານກາງ  15/02/2017  

ການນໍາຂັ້ນສູງ ສຶກສາການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ  10/02/2017  

ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວຽກງານສະຖາບັນການເງິນ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງໄຊເສດຖາ  09/02/2017  

ລາວ ເລັ່ງຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ  07/02/2017  

ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານວຽກງານສະຖາບັນການເງິນ  07/02/2017  

ບໍລິສັດກຸງສີ ຮ່ວມຊໍາລະຄ່າບໍລິການຜ່ານ ທຄຕລ  06/02/2017  

ສໍາມະນາຫົວຂໍ້ " ການລາຍງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ "  12/01/2017  

ກອງປະຊຸມປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດຕ້ານການຟອກເງິນ  09-10/01/2017  

ກອງປະຊຸມ ຄຄຊ ຮັບຮອງຫຼາຍບັນຫາໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ  27/12/2016  

ສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ  22/12/2016  

ສຄຄຊ ສປປ ລາວ ແລະ ສຄຄຊ ສ.ສ ຫວຽດນາມ ຈັດສໍາມະນາ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ  19/12/2016  

ກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທຫລ ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ  19/12/2016  

ທຫລ ສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຄັດໃຈ້ທະນາບັດ  16/12/2016  

ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ  16/12/2016  

ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມຂະແໜງການເງິນ-ທະນາຄານອາຊຽນ +3  11-12/12/2016  

ກອງປະຊຸມທະວີພາຄີຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງຊາດກຳປູເຈຍ  12/12/2016  

ທະນາຄານກາງລາວ - ສ. ເກົາຫລີ ເຜີຍແຜ່ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ພາຍໃຕ້ໂຄງການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການ (Bok - Kpp)  06/12/2016  

ສຳມະນາ ໃນຫົວຂໍ້ " ການບໍລິການບັນຊີລູກຄ້າຂອງທະນາຄານກາງ "  05-06/12/2016  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສໍາເລັດການຈັດບໍາລຸງທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ ໄລຍະສັ້ນ 45 ວັນ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທະນາຄານ  30/11/2016  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນວຽກງານຂ່າວສານກັບສື່ມວນຊົນ  29/11/2016  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງລັດຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ ຮ່ວມມືວຽກງານໃນດ້ານວິຊາສະເພາະ  28-29/11/2016  

ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານແລະໂອກາດໃນການເຕີບໃຫຍ່ຂອງທຸລະກິດ  29/11/2016  

ລາວ-ຫວຽດນາມ ເລີ່ມຮ່ວມມືດ້ານສື່ມວນຊົນທະນາຄານ  23-24/11/2016  

ພິທີມອບ-ຮັບໜ້າທີ່ຫົວໜ້າສູນເກັບຊື້ໜີ້ ແລະ ຮັບຝາກເກັບໜີ້  23/11/2016  

ຊາວໜຸ່ມ ທຫລ ເພີ່ມຄວາມຮູ້ວຽກງານຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ  23/11/2016  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນກອງປະຊຸມວຽກງານຈັດຕັ້ງ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ X  21-22/11/2016  

ສຳມະນາ " ການບັນຊີ ແລະ ການເງິນຂອງທະນາຄານກາງ "  16-17/11/2016  

ລາວ-ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຍົກສູງການຮ່ວມມືດ້ານປະກັນໄພເງິນຝາກ  16-17/11/2016  

ຂະແໜງການທະນາຄານພົບປະກັບພາກທຸລະກິດ  11/11/2016  

ເພີ່ມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຄັດໃຈ້ທະນະບັດ Cobra De La Rue ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ທຫລ  09/11/2016  

ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບເຄື່ອງຈັກຄັດໃຈ້ທະນະບັດຄວາມໄວສູງ DLR 7000  07/11/2016  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຄອມພິວເຕີຈຳນວນ 30 ເຄື່ອງ  04/11/2016  

ທ່ານຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນເງິນຕາຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ   

ຍຸດທະສາດການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ  03/11/2016  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊີ້ແຈງ 7 ບັນຫາຕໍ່ສັງຄົມ  27/10/2016  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ນໍາພາພະນັກງານອາວຸໂສ-ບໍານານໄປທ່ອງທ່ຽວ 3 ແຂວງພາກເໜືອ  26/10-2/11/2016  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນກອງປະຊຸມວຽກງານກວດກາທົ່ວປະເທດ  27-28/10/2016  

ພິທີມອບບັດສະມາຊິກພັກສົມບູນ ອົງຄະນະພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊຸດທີ V  19/10/2016  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດໄທ ຮ່ວມຈັດສຳມະນາວິຊາການດ້ານລະບຽບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕນິກ  14/10/2016  

ລາວ-ອິນໂດເນເຊຍ ເລີ່ມຮ່ວມມືດ້ານປະກັນໄພເງິນຝາກ  12/10/2016  

ທ່ານຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສຳເລັດການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ (World Bank) ແລະ ກອງທຶນການເງິນສາກົນ (IMF) ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ, ສ.ອາເມລິກາ  5-8/10/2016  

ແຂ່ງຂັນກິລາຂໍ່ານັບຊົມເຊີຍວັນສ້າງຕັ້ງ ທຫລ ຄົບຮອບ 48 ປີ  06/10/2016  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ປະກັນໄພ  03-10/10/2016

48 ປີ ບົນເສັ້ນທາງແຫ່ງການເຕີບໃຫຍ່ ແລະທັນສະໄໝຂອງຂະແໜງທະນາຄານ   

ຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານການເປັນໂຄສົກລາຍການວິທະຍຸ  04/10/2016  

ນັກສຶກສາສະຖາບັນການທະນາຄານ 2.000 ກວ່າຄົນ ໄດ້ຮັບໃບປະກາສະນີຍະບັດ  01/10/2016  

ຄືນສູ່ເບົ້າຫຼໍ່ ສະຖາບັນການທະນາຄານ

ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນສ້າງຂະບວນການຕ້ອນຮັບວັນສ້າງຕັ້ງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 48 ປີ  01/10/2016  

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດເພີ່ມລະດັບດ້ານການເງິນຈຸລະພາກ  29/09/2016  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວສືບຕໍ່ເຊື່ອມຊຶມມະຕິ X ຂອງພັກ  26/09/2016  

ກະຊວງການເງິນເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ດ້ານສະຖາບັນການເງິນ  23/09/2016  

3 ທະນາຄານ ຮັບເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ  23/09/2016  

ສະຖາບັນການທະນາຄານຈັດການພົບປະອະດີດນັກສຶກສາ 23/09/2016  

ທ່ານຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕີລາສູງຕໍ່ຜົນການດຳເນີນທຸລະກໍາການເງິນຂອງທະນາຄານເອຊີລິດາລາວ 22/09/2016  

ຜົນການແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບລະຫວ່າງທະນາຄານກາງລາວ-ຫວຽດນາມ 19-20/09/2016  

ລາວ-ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານທະນາຄານ 18-22/09/2016  

ລາວສ້າງນັກບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ ລຸ້ນ 5 16/09/2016  

ກອງປະຊຸມການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງປະເທດ ແລະ ການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທະນາຄານທຸລະກິດ 15/09/2016  

ລາວ-ຈີນ ເພີ່ມການຮ່ວມມືດ້ານການທະນາຄານ 08/09/2016  

ລາວ ແລະ ຣັດເຊຍ ຮ່ວມມືກັນຕ້ານການຟອກເງິນ 08/09/2016  

ລາວ ເພີ່ມການຮ່ວມມືກັບສາກົນຕ້ານການຟອກເງິນ 08/09/2016  

ທ່ານຜູ້ວ່າການ ທຫລ ຕ້ອນຮັບຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ກອງທຶນການເງິນສາກົນ 07/09/2016  

ທຫລ ມອບຫຼຽນທີ່ລະນຶກໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເນື່ອງໃນໂອກາດກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 28 ແລະ 29 05/09/2016  

ຫຼອມໃຈເປັນ 1 ດຽວ ເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນຄັ້ງທີ 28-29   

ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ  02/09/2016  

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຈັດກອງປະຊຸມຕີລາຄາຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ  02/09/2016  

ໜ້າຕໍ່ໄປ >>>| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Bank of the Lao P.D.R

Yonnet Road, P.O.Box 19 Vientiane, Lao PDR
Tel: 021 - 213 109 E-mail: bol.gov.la