ວັນທີ 13/12/2017  ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ E-mail  ແບບຟອມຂໍເປີດໃຊ້ E-mail   ວິທີການປ່ຽນລະຫັດ E-mail ທຫລ  
 
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເລກທີ 55/ສພຊ, ລົງວັນທີ 22/12/2014    

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ  ອັບເດດ ວັນທີ 12/06/2017 Download

 
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ເລກທີ 12/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 29/05/2017     
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເລກທີ 13/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 29/05/2017     
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການບໍລິການບັນຊີເງິນຝາກ ເລກທີ 344/ທຫລ, ລົງວັນທີ 21/04/2017     

ເລື່ອງ: ການສົ່ງປຶ້ມລາຍງານຖານະການເງິນປະຈຳເດືອນ ໃຫ້ແກ່ກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ ເລກທີ 70/ກປທ, ລົງວັນທີ 29/09/2017    

 

ເລື່ອງ: ບໍ່ໃຫ້ຫຼົງເຊື່ອຕໍ່ການໂຄສະນາ ແລະ ສວຍໃຊ້ຊື່ທະນາຄານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຈາກ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 675/ຫກ, ລົງວັນທີ 28/09/2017    

 

ເລື່ອງ: ປະກວດການອອກແບບ ເຄື່ອງໝາຍ (Logo) ຂອງ ອົງກອນຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ ສປປ ລາວ ເລກທີ 0044/ສຄຄຊ, ລົງວັນທີ 15/09/2017    

 

ໜັງສືເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະມູນ ເລກທີ 140/ຫກ, ລົງວັນທີ 11/09/2017    

 

ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນການຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດສະຖາບັນການເງິນ    

 
ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈໍາປີ 2016      
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030.      
ແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2016-2025      
ອັດຕາຄ່າທຳນຽມສິນເຊື່ອຂອງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ      
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ຂອງເງິນກີບ ແຫ່ງຊາດລາວ        
ສາລະຕະຫຼາດທຶນ
     

ທະນາຄານກາງລາວ ແລະ ສ.ເກົາຫລີ ເພີ່ມການຮ່ວມມື  03-06/12/2017  

ປະກັນໄພເງິນຝາກ ລາວ - ສ.ເກົາຫລີ ທົບທວນຄືນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ  05/12/2017  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນ ປະຈໍາປີ 2017  29/11/2017  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຊື່ອມຊຶມມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ຄັ້ງທີ 5 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກສະໄໝທີ X ແລະ ເອກະສານສຳຄັນຕ່າງໆ ຂອງຊາດ  25/11/2017  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງລັດຫວຽດນາມ (ທຫວ) ຮ່ວມມືດ້ານຂ່າວສານ  21-24/11/2017  

 
   

ອັດຕາອ້າງອີງ ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ
ວັນທີ 12 ທັນວາ 2017
ອັດຕາອ້າງອີງ
8,302 ກີບ/ໂດລາ


ອັດຕາແລກປ່ຽນ ກົມບໍລິການ
ວັນທີ 12 ທັນວາ 2017

ສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
ໂດລາ
8,319 8,323
ບາດ
254.44 256.35
ອັດຕາເງິນເຟີ້
ເດືອນ/ປີ
CPI
ອັດຕາເງິນເຟີ້
ຕຸລາ/17
102.85
0.49%
ອັດຕາດອກເບ້ຍນະໂຍບາຍສະກຸນເງິນກີບ (%)
ຕ່ຳກ່ວາ 1 ອາທິດ
ຫຼາຍກ່ວາ 1 ອາທິດ
14 ວັນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 1 ປີ
4.25
5.31
10.63
ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ​ກີບ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ​
ທີ່​ນຳ​ໃຊ້ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກຳ (Swap) (%)
 
1 ອາທິດ
2 ອາທິດ
1 ເດືອນ
ກີບ
1.70 %
2.73 %
2.77 %
ໂດລາ
1.57 %
2.60 %
2.64 %
ບາດ
1.53 %
2.56 %
2.59 %
ອັດຕາເງິນແຮຝາກບັງຄັບ (%)
ສະກຸນເງິນກີບ
ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
5
10
ໝາຍເຫດ
ສາມາດເອົາຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ມີພາລະຜູກພັນ (ພັນທະບັດ) ເຂົ້າໃນເງິນແຮຝາກບັງຄັບ ບໍ່ເກີນ 4%

Bank of the Lao P.D.R

Yonnet Road, P.O.Box 19 Vientiane, Lao PDR