ວັນທີ 22/05/2018  ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ E-mail  ແບບຟອມຂໍເປີດໃຊ້ E-mail   ວິທີການປ່ຽນລະຫັດ E-mail ທຫລ  
 
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍລະບົບການຊຳລະ ເລກທີ 32/ສພຊ, ລົງວັນທີ 07/11/2017    
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເລກທີ 55/ສພຊ, ລົງວັນທີ 22/12/2014    

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ  ອັບເດດ ວັນທີ 12/06/2017 Download

 
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການກຳນົດລາຄາຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ເລກທີ 02/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 09/02/2018     
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ເລກທີ 12/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 29/05/2017     
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເລກທີ 13/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 29/05/2017     

ເລື່ອງ: ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານໃໝ່ ເພື່ອປະກອຍໃຫ້ສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອແຂວງຊຽງຂວາງ ເລກທີ 170/ກຈຕ, ລົງວັນທີ 09/05/2018    

 

ເລື່ອງ: ການເພີ່ມທະວີສະຕິລະວັງຕົວ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາລະດົມທຶນຂອງ ບໍລີສັດ ຟາຍນານໂຊ ໂອກ (Financial.org) ຢູ່ທີ່ ສປປ ລາວ ເລກທີ 100/ຫກ, ລົງວັນທີ 30/04/2018    

 

ເລື່ອງ: ແຈ້ງລາຍຊື່ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຮັບຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເລກທີ 99/ຫກ, ລົງວັນທີ 30/04/2018    

 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຊີນຮ່ວມປະກວດອອກແບບ ເຄື່ອງໝາຍ (LOGO) ຂອງ ທະນາຄານ    

 

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຊ່ອງທາງການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມຈາກສັງຄົມ ຢູ່ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ ເລກທີ 0002/ສຄຄຊ, ລົງວັນທີ 07/03/2018    

 

ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ຕົວຊີ້ບອກທຸລະກຳທີ່ສົງໄສວ່າເປັນການຟອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເລກທີ 0001/ສຄຄຊ, ລົງວັນທີ 02/03/2018    

 

ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນການຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດສະຖາບັນການເງິນ    

 
ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈໍາປີ 2017      
ບົດລາຍງານ ປະຈໍາປີ 2016 ຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ      
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030.      
ແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2016-2025      
ອັດຕາຄ່າທຳນຽມສິນເຊື່ອຂອງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ      
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ຂອງເງິນກີບ ແຫ່ງຊາດລາວ        
ສາລະຕະຫຼາດທຶນ
     

ກໍາມະບານຮາກຖານ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ບໍລິຈາກເລືອດຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ   11/05/2018  

ສປປ ລາວ ສໍາເລັດການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງຂະແໜງການເງິນ-ທະນາຄານ   02-05/05/2018  

ໜ່ວຍພັກຮາກຖານ ທະນາຄານ ແຂວງຫຼວງພະບາງຈັດຕັ້ງການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພັກ   05/05/2018  

ທຫລ ເປີດກອງປະຊຸມພົບປະທະນາຄານທຸລະກິດ ປະຈຳປີ 2017   04/05/2018  

ທ່ານຮອງຜູ້ວ່າການ ທຫລ ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບຂອງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ JICA ປະຈໍາ ສປປ ລາວ   30/04/2018  

 
   

ອັດຕາອ້າງອີງ ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ
ວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2018
ອັດຕາອ້າງອີງ
8,335 ກີບ/ໂດລາ


ອັດຕາແລກປ່ຽນ ກົມບໍລິການ
ວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2018

ສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
ໂດລາ
8,351 8,356
ບາດ
258.85 260.80
ອັດຕາເງິນເຟີ້
ເດືອນ/ປີ
CPI
ອັດຕາເງິນເຟີ້
ເມສາ/18
103.66
1.88%
ອັດຕາດອກເບ້ຍນະໂຍບາຍສະກຸນເງິນກີບ (%)
ຕ່ຳກ່ວາ 1 ອາທິດ
ຫຼາຍກ່ວາ 1 ອາທິດ
14 ວັນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 1 ປີ
4
5
10
ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ​ກີບ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ​
ທີ່​ນຳ​ໃຊ້ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກຳ (Swap) (%)
 
1 ອາທິດ
2 ອາທິດ
1 ເດືອນ
ກີບ
1.97 %
3.01 %
3.05 %
ໂດລາ
1.75 %
2.78 %
2.82 %
ບາດ
1.53 %
2.56 %
2.59 %
ອັດຕາເງິນແຮຝາກບັງຄັບ (%)
ສະກຸນເງິນກີບ
ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
5
10
ໝາຍເຫດ
ສາມາດເອົາຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ມີພາລະຜູກພັນ (ພັນທະບັດ) ເຂົ້າໃນເງິນແຮຝາກບັງຄັບ ບໍ່ເກີນ 4%

Bank of the Lao P.D.R

Yonnet Road, P.O.Box 19 Vientiane, Lao PDR