ວັນທີ 16/11/2018  ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ E-mail  ແບບຟອມຂໍເປີດໃຊ້ E-mail   ວິທີການປ່ຽນລະຫັດ E-mail ທຫລ  
 
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະນາຄານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 47/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19/06/2018    
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍລະບົບການຊຳລະ ເລກທີ 32/ສພຊ, ລົງວັນທີ 07/11/2017    
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເລກທີ 55/ສພຊ, ລົງວັນທີ 22/12/2014    

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ  ອັບເດດ ວັນທີ 12/06/2017 Download

 
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າຄຸ້ມຄອງປະຈຳປີຂອງສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ເລກທີ 846/ທຫລ, ລົງວັນທີ 20/09/2018     
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດຂອງສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ເລກທີ 845/ທຫລ, ລົງວັນທີ 20/09/2018     
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຕົວແທນຜູ້ຖືຮຸ້ນກູ້ ເລກທີ 17/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 03/09/2018     

ເລື່ອງ: ແຈ້ງການຫ້າມສະຖາບັນການເງິນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ດຳເນີນທຸລະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ເງິນຄຣິບໂຕ ເລກທີ 382/ທຫລ, ລົງວັນທີ 30/10/2018    

 

ເລື່ອງ: ວ່າດ້ວຍການເກັບຄ່າທຳນຽມມອບເງິນສົດເງິນຕາຕ່າງປະເທດປະເພດໃບນ້ອຍ ແລະ ເງິນເຊື່ອມຄຸນະພາບ ຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 450/ທຫລ, ລົງວັນທີ 05/10/2018    

 

ເລື່ອງ: ບໍ່ໃຫ້ນຳເອົາທະນະບັດ (ເງິນກີບ) ໃບໃໝ່ ໄປວາງຂາຍ ຫຼື ແລກປ່ຽນ ເພື່ອງເກງກຳໄລ ເລກທີ 424/ທຫລ, ລົງວັນທີ 26/09/2018    

 

ໜັງສືເຊີນ ເຂົ້າປະມູນສົມທຽບລາຄາການສະໜອງອຸປະກອນ ໄອທີ(ຄອມພິວເຕີ້, ປິ້ນເຕິ້ ແລະ ອື່ນໆ) ໃຫ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳປີ 2019 ເລກທີ 215/ຫກ, ລົງວັນທີ 31/10/2018    

 

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຊ່ອງທາງການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມຈາກສັງຄົມ ຢູ່ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ ເລກທີ 0002/ສຄຄຊ, ລົງວັນທີ 07/03/2018    

 

ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ຕົວຊີ້ບອກທຸລະກຳທີ່ສົງໄສວ່າເປັນການຟອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເລກທີ 0001/ສຄຄຊ, ລົງວັນທີ 02/03/2018    

 

ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນການຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດສະຖາບັນການເງິນ    

 
ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈໍາປີ 2017      
ບົດລາຍງານຖານະການລົງທຶນລະຫວ່າງປະເທດຂອງວິສາຫະກິດ ປະຈໍາປີ 2014-2015      
ບົດລາຍງານ ປະຈໍາປີ 2016 ຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ      
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030.      
ແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2016-2025      
ອັດຕາຄ່າທຳນຽມສິນເຊື່ອຂອງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ      
ບົດຄວາມ "ລະບົບການຊຳລະໃນ ສປປ ລາວ"      
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ຂອງເງິນກີບ ແຫ່ງຊາດລາວ        
ສາລະຕະຫຼາດທຶນ
ມູນເຊື້ອການກຳເນີດ "50 ປີ ທຫລ"
     

3 ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຮັບສິດເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍພັນທະບັດລັດຖະບານ   13/11/2018  

ລາວ-ຫວຽດສືບຕໍ່ ຮ່ວມມືດ້ານການພິມທະນະບັດ   12/11/2018  

ຮັກສາການຜູ້ວ່າການ ທຫລ ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມກອງທຶນການເງິນສາກົນ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາປີ 2018   10-13/10/2018  

ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ທຸລະກິດການທະນາຄານ(Business of Banking)   05-09/11/2018  

ລາວ-ໄທ ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືດ້ານທະນາຄານ   02/11/2018  

 
   

ອັດຕາອ້າງອີງ ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ
ວັນທີ 16 ພະຈິກ 2018
ອັດຕາອ້າງອີງ
8,527 ກີບ/ໂດລາ


ອັດຕາແລກປ່ຽນ ກົມບໍລິການ
ວັນທີ 16 ພະຈິກ 2018

ສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
ໂດລາ
8,543 8,548
ບາດ
258.96 260.90
ອັດຕາເງິນເຟີ້
ເດືອນ/ປີ
CPI
ອັດຕາເງິນເຟີ້
ກັນຍາ/18
105.73
3.06%
ອັດຕາດອກເບ້ຍນະໂຍບາຍສະກຸນເງິນກີບ (%)
ຕ່ຳກ່ວາ 1 ອາທິດ
ຫຼາຍກ່ວາ 1 ອາທິດ
14 ວັນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 1 ປີ
4
5
10
ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ​ກີບ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ​
ທີ່​ນຳ​ໃຊ້ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກຳ (Swap) (%)
 
1 ອາທິດ
2 ອາທິດ
1 ເດືອນ
ກີບ
1,97 %
3,01 %
3,05 %
ໂດລາ
0,71 %
1,11 %
1,63 %
ບາດ
0,59 %
0,88 %
1,22 %
ອັດຕາເງິນແຮຝາກບັງຄັບ (%)
ສະກຸນເງິນກີບ
ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
5
10

Bank of the Lao P.D.R

Yonnet Road, P.O.Box 19 Vientiane, Lao PDR