ວັນທີ 19/09/2018  ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ E-mail  ແບບຟອມຂໍເປີດໃຊ້ E-mail   ວິທີການປ່ຽນລະຫັດ E-mail ທຫລ  
 
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະນາຄານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 47/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19/06/2018    
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍລະບົບການຊຳລະ ເລກທີ 32/ສພຊ, ລົງວັນທີ 07/11/2017    
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເລກທີ 55/ສພຊ, ລົງວັນທີ 22/12/2014    

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ  ອັບເດດ ວັນທີ 12/06/2017 Download

 
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຕົວແທນຜູ້ຖືຮຸ້ນກູ້ ເລກທີ 17/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 03/09/2018     
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດລະຫັດຫຼັກຊັບຢູ່ ສປປ ລາວ ເລກທີ 16/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 03/09/2018     
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງຫຼັກການຮັກສາລະດັບເງິນແຮຝາກບັງຄັບ ເລກທີ 557/ທຫລ, ລົງວັນທີ 17/07/2018     

ເລື່ອງ: ການວາງສະແດງໃນງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງ ທຫລ ຄົບຮອບ 50 ປີ, ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 4-5 ຕຸລາ 2018 ຢູ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 330/ຫກ, ລົງວັນທີ 12/09/2018    

 

ເລື່ອງ: ແຈ້ງການຢຸດຕິການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ຂອງບໍລິສັດ ກີວີ ຈຳກັດ ກ່ຽວກັບການຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຜ່ານລະບົບຂອງ Alipay ໂດຍນຳໃຊ້ QR Code ໃນ ສປປ ລາວ ເລກທີ 317/ຫກ, ລົງວັນທີ 31/08/2018    

 

ເລື່ອງ: ການນຳໃຊ້ ແລະ ລົງທຶນຊື້-ຂາຍ ເງິນຄຣິບໂຕ (Cryptocurrency) ເລກທີ 314/ຫກ, ລົງວັນທີ 29/08/2018    

 

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຊ່ອງທາງການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມຈາກສັງຄົມ ຢູ່ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ ເລກທີ 0002/ສຄຄຊ, ລົງວັນທີ 07/03/2018    

 

ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ຕົວຊີ້ບອກທຸລະກຳທີ່ສົງໄສວ່າເປັນການຟອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເລກທີ 0001/ສຄຄຊ, ລົງວັນທີ 02/03/2018    

 

ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນການຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດສະຖາບັນການເງິນ    

 
ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈໍາປີ 2017      
ບົດລາຍງານຖານະການລົງທຶນລະຫວ່າງປະເທດຂອງວິສາຫະກິດ ປະຈໍາປີ 2014-2015      
ບົດລາຍງານ ປະຈໍາປີ 2016 ຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ      
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030.      
ແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2016-2025      
ອັດຕາຄ່າທຳນຽມສິນເຊື່ອຂອງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ      
ບົດຄວາມ "ລະບົບການຊຳລະໃນ ສປປ ລາວ"      
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ຂອງເງິນກີບ ແຫ່ງຊາດລາວ        
ສາລະຕະຫຼາດທຶນ
     

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສໍາເລັດການເຊື່ອມຊຶມບັນດາເອກະສານສໍາຄັນຂອງຂັ້ນເທິງ   14/09/2018  

ຮັກສາການຜູ້ວ່າການ ທຫລ ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າພົບປະຂອງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNCDF   11/09/2018  

ຖະແຫຼງຂ່າວການກະກຽມສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສ້າງຕັ້ງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 50 ປີ   06/09/2018  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈັດພິທິປະກາດການຈັດຕັ້ງ ການນໍາຂັ້ນສູງ   05/09/2018  

ບັນດາພາກສ່ວນບໍລິຈາກຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພພິບັດ ຢູ່ເມືອງ ສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື ໂດຍຜ່ານ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ  

 
   

ອັດຕາອ້າງອີງ ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ
ວັນທີ 19 ກັນຍາ 2018
ອັດຕາອ້າງອີງ
8,490 ກີບ/ໂດລາ


ອັດຕາແລກປ່ຽນ ກົມບໍລິການ
ວັນທີ 19 ກັນຍາ 2018

ສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
ໂດລາ
8,506 8,511
ບາດ
260.36 262.31
ອັດຕາເງິນເຟີ້
ເດືອນ/ປີ
CPI
ອັດຕາເງິນເຟີ້
ກໍລະກົດ/18
104.49
2.44%
ອັດຕາດອກເບ້ຍນະໂຍບາຍສະກຸນເງິນກີບ (%)
ຕ່ຳກ່ວາ 1 ອາທິດ
ຫຼາຍກ່ວາ 1 ອາທິດ
14 ວັນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 1 ປີ
4
5
10
ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ​ກີບ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ​
ທີ່​ນຳ​ໃຊ້ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກຳ (Swap) (%)
 
1 ອາທິດ
2 ອາທິດ
1 ເດືອນ
ກີບ
1,97 %
3,01 %
3,05 %
ໂດລາ
0,71 %
1,10 %
1,60 %
ບາດ
0,59 %
0,87 %
1,22 %
ອັດຕາເງິນແຮຝາກບັງຄັບ (%)
ສະກຸນເງິນກີບ
ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
5
10

Bank of the Lao P.D.R

Yonnet Road, P.O.Box 19 Vientiane, Lao PDR