ວັນທີ 23/07/2018  ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ E-mail  ແບບຟອມຂໍເປີດໃຊ້ E-mail   ວິທີການປ່ຽນລະຫັດ E-mail ທຫລ  
 
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍລະບົບການຊຳລະ ເລກທີ 32/ສພຊ, ລົງວັນທີ 07/11/2017    
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເລກທີ 55/ສພຊ, ລົງວັນທີ 22/12/2014    

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ  ອັບເດດ ວັນທີ 12/06/2017 Download

 
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງຫຼັກການຮັກສາລະດັບເງິນແຮຝາກບັງຄັບ ເລກທີ 557/ທຫລ, ລົງວັນທີ 17/07/2018     
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍເງິນແຮຝາກບັງຄັບ ເລກທີ 556/ທຫລ, ລົງວັນທີ 17/07/2018     
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຊັ້ນໜີ້ ແລະ ການຫັກເງິນແຮໜີ້ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນຂອງທະນາຄານ ເລກທີ 512/ທຫລ, ລົງວັນທີ 29/06/2018     

ເລື່ອງ: ປະກາດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາ ເລກທີ 26/ສທຄ, ລົງວັນທີ 13/07/2018    

 

ເລື່ອງ: ເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າເປັນພະນັກງານໃໝ່ຢູ່ສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເລກທີ 198/ກຈພ, ລົງວັນທີ 22/06/2018    

 

ເລື່ອງ: ເພີ່ມທະວີສະຕິລະວັງຕົວ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃນການຊຳລະ ເລກທີ 245/ຫກ, ລົງວັນທີ 21/06/2018    

 

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຊ່ອງທາງການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມຈາກສັງຄົມ ຢູ່ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ ເລກທີ 0002/ສຄຄຊ, ລົງວັນທີ 07/03/2018    

 

ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ຕົວຊີ້ບອກທຸລະກຳທີ່ສົງໄສວ່າເປັນການຟອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເລກທີ 0001/ສຄຄຊ, ລົງວັນທີ 02/03/2018    

 

ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນການຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດສະຖາບັນການເງິນ    

 
ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈໍາປີ 2017      
ບົດລາຍງານຖານະການລົງທຶນລະຫວ່າງປະເທດຂອງວິສາຫະກິດ ປະຈໍາປີ 2014-2015      
ບົດລາຍງານ ປະຈໍາປີ 2016 ຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ      
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030.      
ແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2016-2025      
ອັດຕາຄ່າທຳນຽມສິນເຊື່ອຂອງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ      
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ຂອງເງິນກີບ ແຫ່ງຊາດລາວ        
ສາລະຕະຫຼາດທຶນ
     

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ທຫລ ສຳມະນາຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ   12/07/2018  

ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການປະກັນໄພເງິນຝາກ   11/07/2018  

ກອງປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລືວຽກງານການເງິນດິຈິຕອລ ຄັ້ງທີ 11   06/07/2018 

5 ປີ ຂອງການພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດຕາມມາດຕະຖານບາເຊວ ຂອງ ທຫລ ມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍຂຶ້ນ    

ການແລກປ່ຽນປະສົບການນະວັດຕະກໍາທາງດ້ານການເງິນ "Lao Digital Forum II: FinTechs"   29/06/2018  

 
   

ອັດຕາອ້າງອີງ ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ
ວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 2018
ອັດຕາອ້າງອີງ
8,423 ກີບ/ໂດລາ


ອັດຕາແລກປ່ຽນ ກົມບໍລິການ
ວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 2018

ສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
ໂດລາ
8,439 8,444
ບາດ
251.91 253.80
ອັດຕາເງິນເຟີ້
ເດືອນ/ປີ
CPI
ອັດຕາເງິນເຟີ້
ພຶດສະພາ/18
103.88
1.97%
ອັດຕາດອກເບ້ຍນະໂຍບາຍສະກຸນເງິນກີບ (%)
ຕ່ຳກ່ວາ 1 ອາທິດ
ຫຼາຍກ່ວາ 1 ອາທິດ
14 ວັນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 1 ປີ
4
5
10
ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ​ກີບ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ​
ທີ່​ນຳ​ໃຊ້ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກຳ (Swap) (%)
 
1 ອາທິດ
2 ອາທິດ
1 ເດືອນ
ກີບ
1,97 %
3,01 %
3,05 %
ໂດລາ
0,70 %
1,09 %
1,59 %
ບາດ
0,59 %
0,87 %
1,21 %
ອັດຕາເງິນແຮຝາກບັງຄັບ (%)
ສະກຸນເງິນກີບ
ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
5
10

Bank of the Lao P.D.R

Yonnet Road, P.O.Box 19 Vientiane, Lao PDR