ຂໍ້ຕົກລົງ


| 1 | 2 | 3 |

 

ມາດຕາ 6.    ບັນດາ​ຊຸດ​ຄໍາ​ສັ່ງ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ ທາງ​ດ້ານ​ການ​ບັນຊີ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ ຕ້ອງ​ຕິດ ຕາມ ​ດ້ວຍ​ການ​ບໍາລຸງ​ກໍ່ສ້າງ​ພະນັກງານ(ຜູ້​ນໍາ​ໃຊ້) ​​ໃຫ້​ໄດ້​ຮູ້​ລະບົບ ​ເຕັກນິກ ​ແລະ​ ວິທີ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຕ່າງໆຂອງ​ຊຸດ​ຄໍາ​ສັ່ງຈຶ່ງ​ຈະ​ເປັນ​ຂໍ້​ຮັບປະ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ຂໍ້​ຜິດພາດ ທີ່​ຈະ​ນໍາ​ໄປ​ສູ່​ຜົນ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້​ຜູ້​ນໍາ​ໃຊ້.

ມາດຕາ 7.    ບັນດາ​ຊຸດ​ຄໍາ​ສັ່ງ​ທາງ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ ທາງ​ດ້ານ​ບັນຊີ​ວິ​ສາ​ຫະກິດບໍ່​ສອດຄ່ອງ ​ຕາມ ທີ່​ໄດ້​ກໍາ​ນົດ​​ໄວ້​ໃນ​ມາດຕາ​ທີ່ 5 ຂ້າງ​ເທີ​ງນີ້​ຖື​ວ່າ​ບໍ່​ຖືກຕ້ອງ, ບໍ່​ສາມາດ ​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ໄດ້ ​ແລະ​ຈະ​ບໍ່​ອະນຸຍາດ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຈົ້າ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ການ​ບັນຊີ​ຢູ່ ສປປ ລາວ ອີກ​ຕໍ່​ໄປ.

ພາກ​ທີ 3

ມາດ​ຕະການ​ຕໍ່​ຜູ້​ລະ​ເມີດ

ມາດຕາ 8.    ຖ້າ​ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ບຸກຄົນ​ໃດ​ຫາກ​ໄດ້​ລະ​ເມີດ​ຂໍ້​ກໍານົດຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ກໍານົດ​ໄວ້​ໃນ​ ມາດຕາ​ທີ2,5​ແລະ6ຕາມ​ຂໍ້​ກໍານົດ​ສະບັບ​ນີ້,ກໍ່​ຈະ​ຖືກ​ປະຕິ​ບັກ​ມາດ​ຕະການ​ຕາມ​ ແຕ່​ລະ​ກໍລະນີ​ດັ່ງ​ລຸ່ມ​ນີ້:

            -  ການລະ​ເມີດ​ຄັ້ງ​ທີ 1 : ຈະ​ຖືກ​ກ່າວ​ເຕືອນ​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກສອນ ​ແລະ ​ເຊັນ​ເຊັນ​ຢັ້ງຢືນ​ນໍາ​ກັນ​ລະຫວ່າງ​ຊຸດ​ຄໍາ​ສັ່ງ​ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ບັນຊີ​ແລະ​ກົມ ​ລະບອບ​ບັນຊີ.

- ການລະ​ເມີດ​ຄັ້ງ​ທີ 2 : ຈະ​ຖືກ​ປັບ​ໃໝ​ແຕ່ 10.000.000 ກີບ ​ເຖິງ       50​​.000.000 ກີບ ພ້ອມ​ທັງ​ລາຍ​ງານ​ລັດ​ທະ​ມົນຕີ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ ​ແລະ ລົງ​ຂ່າວ​ເປີດ​ເຜີຍ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ຊຸດ​ຄໍ​າສັ່ງ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ບັນຊີ​ທີ່​ມີ​ບັນຫາ​ທາງ​ດ້ານ​ ລະບຽບ​ກົດໝາຍ.

-  ການລະ​ເມີດ​ຄັ້ງ​ທີ 3   : ຈະ​ຖືກ​ປັບ​ໃໝ ຕາມ​ຈໍານວນ ​ເງິນ​ດັ່ງ ກ່າວ ​ຂ້າງ​ເທີ​ງຈະ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ສານ​ພິຈາລະນາ​ແລະ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ກໍາ ນົດ​ໄວ້​ໃນ​ກົດໝາຍ​ອາຍາ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ.

 

ພາກ​ທີ 5

ຂໍ້​ກໍານົດ​ສຸດ​ທ້າຍ

ມາດຕາ 9.    ຂໍ້​ຕົກລົງ​ສະບັບ​ນີ້​ມີ​ຜົນ​ສັກສິດ​ນັບ​ແຕ່​ມື້​ລົງ​ລາຍ​ເຊັນ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ.

ມາດຕາ 10.   ມອບ​ໃຫ້​ກົມ​ລະບອບ​ບັນຊີ ກະຊວງ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ຜູ້​ຈັດ​ ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ ໃຫ້​ໄດ໊ຮັບ ​              ຜົນ​ຢ່າງ​ດີ.

                                            ລັດ​ທະ​ມົນຕີ​ວ່າການ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ

 

                                                            ສຸກັນມະຫາລາດ

                                                  

 
 

| 1 | 2 | 3 |

 
Bank of the Lao P.D.R