ຂໍ້ຕົກລົງ


| 1 | 2 | 3 |

 

3/    ບັນດາ​ຊຸດ​ຄໍາ​ສັ່ງ​ຄອມ​ພິມ​ເຕີທາງ​ການ​ບັນຊີ​ວິ​ສາ​ຫະກິດຕ້ອງ​ມີ​ຄຸນ​ລັກສະນະ​ດັ່ງ​ຕໍ່ ໄປ​ນີ້:

   • ສາມາດ​ບັນທຶກ​ ທຸກ​ລາຍການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທງດ້ານ​ການ​ບັນຊີ,
   • ບໍ່​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ລືມ​ລາຍການ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວທີ່​ໄດ້​ລົງ​ບັນຊີ ​​ແລະ ​ໄດ້​ກໍານົດ ​ເປັນ​ລາຍການ​ຖາວອນ​ແລ້ວ,
   • ຕ້ອງ​ມີ​ລະຫັດ​ຕິດຕາມ​ກ່ອນ​ເຂົ້າ​ລະບົບ ຫລື ປັບປຸງ​ຂໍ້​ມູນ,
   • ມີ​ການ​ບັນທຶກ​ຕິດຕາມ ຊື່, ວັນ​ທີ່ ​ແລະ ​ເວລາ​ຂອງ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ລະ​ບົບ,
   • ສາມາດ​ເກັບ​ຮັກສາ​ຂໍ້​ມູນ​ເປັນ​ລາຍການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຢ່າງ​ອັດຕະ​ໂນ​ມັດລົງ​ໃສ່​ ແຜ່ນດິສ ຫລື ​ແຜ່ນ​ແມ່ນ​ເຫຼັກ ( Removeable  Hardisk ),
   • ​ເປັນ​ການ​ບັນທຶກ​ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ລະບົບ​ເຄືອ​ຂ່າຍ (Networking) ຫຼື ຮ​ູບ​ແບບ ​ທໍາ​ມະ​ດາ ( Stand Alone ),
   • ພາຍຫຼັງ​ໄດ້​ບັນ​ທຶກ​ຂໍ້​ມູນ​ເຂົ້າ​ປື້​ມບັນຊີ​ປະ​ຈໍາ​ວັນ​ແລ້ວ,ບັນດາ​ລາຍການ​ຈົດ ກ່າຍ​ ຕ້ອງ​ໄດ້​ຍົກ​ຍອດ​ແບບ​ອັດຕະ​ໂນ​ມັດ ​ໄປ​ເຂົ້າ​ບັນຊີທີ່​ພົວພັນ ​ແລະ ​ຕາມ​ລໍາ ດັບ​ຂອງ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ,
   • ສາມາດ​ພີ​ມອອກ​ໃສ່​ເຄື່ອງພິມ​ໄດ້,
   • ​ໃຊ້​ງ່າ​ຍ, ບໍ່​ສັບສົນ ​ແລະ ອັນ​ສໍາຄັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ລະບົບ​ຢຸດ​ສະຫງັດໃນ​ເວລາ​ບັນທຶກຂໍ້​ ມູນ.
   • ມີ​ປື້​ມຄູ່​ມື​ການ​ນໍາ​ໃຊ້ ຊຸດ​ຄໍາ​ສັ່ງ​ຂອງ​ຕົນ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຜູ້​ນໍາ​ໃຊ້​ໄດ້​ສື​ກສາ ​ໃນ​ເວລາ ​ພົບ​ບັນຫາ​ໃດ​ນຶ່ງໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ສຶກສາຕື່ມ ວິທີ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຕ່າງໆ ຂອງ​ ຊຸດ​ຄໍາ​ສັ່ງ​ເພື່ອ​ຈະ​ນໍາ​ໃຊ້​ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ມາດຕະຖານ​ເຕັກ​ນິກ;

 

4/    ມີ​ແຜນ​ບັນຊີ​ມາດຕະຖານ ທີ່​ບັນທຶກ​ໄວ້​ກ່ອນ​ແລ້​ວຊຶ່ງ​ຈັດ​ໄວ້​ຢ່າງ​ຖືກຕ້ອງ ​ກັບ​ບັນດາ​ຫລັກການ ​ໃສ່​ເລກ​ລະຫັດ​ຂອງ​ແຜນ​ບັນຊີ​ໃໝ່;

5/    ​ເລກ​ໝາຍ​ບັນຊີຕ້ອງ​ປະກອບ​ດ້ວຍ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 6 ຕົວ​ເລກ, ສາມາດ ​ເປີດ​ຍ່ອຍ​ໄດ້​ແລະ​ສາມາດ​​ເປີດ​ບັນ​ຊືຕື່ມ​ໄດ້​ຖ້າ​ຫາກ​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ,

6/    ຊື່​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ບັນຊີ ປະກອບ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 30 ຕົວ​ອັກສອນ​ແລະ​ເນື້ອໃນ​ຄໍາ ​ອະທິບາຍ​ລາຍການ​ຈົດ​ກ່າຍ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ຕ້ອງ​ປະກອບ​ດ້ວຍ 50 ຕົວ​ອັກ ສອນ;

7/    ມີ​ການສະ​ເໜີ ບັນຊີ​ພົວພັນ ກັບ​ບັນຊີ​ທີ່​ຈະ​ບັນທຶກ ​ເຊັ່ນ​ຕົວ​ຢ່າງ: ຈົດ ໜີ້ ບັນຊີ​ເງິນສົດ (ບັນຊີ 57) ​ແລ້ວ​ຄວນ​ສະ​ເໜີ​ບັນຊີ ຈົດ ມີ ຂາຍ (ບັນຊີ 71,72) ຫລື ບັນຊີ​ລູກ​ຄ້າ (ບັນຊີ42) ​ແລະ​ບັນຊີອື່ນໆ​ທີ່​ຄວນ​ເປັນ​ ໄປ​ໄດ້​ ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ກໍານົດ​ໄວ້​ໃນ​ເຕັກ​ເນັກ​ການ​ບັນທຶກ​ບັນຊີ, ​ແຕ່​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ບັນຊີ​ທີ່​ພົວພັນ ຕ້ອງ​ສາມາດ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄດ້​ໂດຍ​ຜູ້​ໃຊ້;

8/    ມີ​ການ​ກວດກາ​ໂດຍ​ບັງຄັບສະ​ເໝີ​ຜົນ​ ໜີ້/​ມີ ກ່ອນ​ຈະ​ຜ່ານ​ໄປ​ຫາ​ລາຍ ການ​ ອື່ນ​ໄດ້;

9/    ​ແຕ່​ລະລາຍ​ການ​ຈົດ​ກ່າຍ​ຕ້ອງ​ໝາຍ ວັນ​ທີ ​ເດືອນ ປີ ຂອງ​ມື້​ບັນ ທຶກ ​ບັນຊີ​ເຂົ້າ​ປື້​ມບັນຊີ​ປະ​ຈໍາ​ວັນ​ຢ່າງ​ອັດຕະ​ໂນ​ມັດ​ຕາມ​ມື້​ທີ່​ໄດ້​ບັນທຶກ​ໃນ​ຕົວ​ຈຶງ ​ແລະ​ວັນ ​ເດືອນ ​ປີ ພ້ອມ​ເລກ​ຂອງ​ເອກະສານ​ຢົ້ງຢືນ, ​ເນື້ອ​ໃນ​ຄໍ​ອະທິບາຍ, ​ເລກ​ໝາຍ​ບັນຊີ​ທີ່​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ບັນຊີ​ພົວພັນ ​ແລະ ​ເບື້ອງ​ຈົດ ໜີ້ ມີ ​ແລະ​ຈໍານວນ​ເງິນ ນອກ​ນັ້ນ ປື້​ມບັນຊີ​ປະ​ຈໍາ​ວັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ໝາຍ​ເລກ​ໜ້າ;

10/   ບັນດາ​ຊຸດ​ຄໍາ​ສັ່ງ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ ທາງ​ດ້ານ​ບັນຊີ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ຕ້ອງ​ສາມາດ​ ພີ​ມບາດ​ລາຍ​ງານ​ຕ່າງໆ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

         ປື້​ມບັນທຶກ​ຂໍ້​ມູນ(ປື້​ມບັນຊີ​ປະ​ຈໍາ​ວັນ​ສໍາຮອງ ຫລື ບັນຊີ​ປະ​ຈໍາ​ວັນ​ທົ່ວ​ໄປ), ​​ໂດຍ​ສາມາດ​ພີ​ມ​ເປັນ​ປະ​ຈໍາ​ວັນ, ​ເດືອນ, ງວດ ​ແລະ​ປີ.

         ບັນຊີ​ໃຫຍ່​ແຍກ​ປະ​ເພດ  ພີ​ມ​ເປັນ​ປະ​ຈໍາ​ວັນ​ເດືອນ, ງວດ ​ແລະ​ປີ

         ​ໃບ​ດຸ່ນດ່ຽງ​ປະ​ຈໍາ​ເດືອນ, ປະ​ຈໍາ​ງວດ, ​ໃບ​ດຸ່ນດ່ຽງ​ປະ​ຈໍາປີກ່ອນ​ການ​ປັບ ປຸງ, ພາຍຫລັງ​ການ​ປັບປຸງ ​ແລະ ​ໃບ​ດຸນ​ດ່ຽງ​ພາບ​ຫຼັງ​​ ສ້າງ​ໃບລາຍ​ງານ ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຢ່າງ​ຂາດ​ຕົວ​ໃນ​ທ້າຍ​ປີ

         ​ໃບ​ສະຫຼູ​ບຊັບ​ສົມບັດ ຊັບ​ສີນ-ໜີ້​ສີນ,

         ຕາຕະລາງ​ລະດັບ​ຖານະ​ການ​ເງິນ,

         ​ໃບລາຍ​ງານ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ,

         ຕາຕະລາງ​ຜົນ​ຕາມ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ຄູ້​ມຄອງ,

         ຕາຕະລາງ​ວິ​​ໄຈ ການ​ປະກອບ​ທືນ (ຕາຕະລາງ​ທີ 1 ​ແລະ 2 ),

         ຕາຕະລາງ​ຄັງ​ເງີ​ນລວມ,

         ຕາຕະລາງ​ຊັບ​ສົມບັດ​ຄົງ​ທີ່ ບໍ່​ມີ​ຕົວ​ຕົນ ​ແລະ ມີ​ຕົວ​ຕົນ,

         ຕາຕະລາງ​ຫັກ​ຄ່າ​ຫຼູ້ຍຫ້ຽນ,

         ຕາ​ຕາລາງ​ຄ່າ​ເຊື່ອມ​ມູນ​ຄ່າ ​ແລະ ​ເງິນ​ແຮ,

         ຕາຕະລາງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກໍານົດ​ເວລາ​ໜີ້​ຕ້ອງ​ສົ່ງ​ແລະ​ໜີ້​ຕ້ອງ​ຮັບ. ນອກ​ນັ້​ແບບ ​ຟອມບົດ​ສະຫຼູ​ບລາຍ​ງານ​ດັ່ງກ່າວ​ຕ້ອງປະຕິບັດ​ຕາມ​ແບບ​ຟອມທີ່​ໄດ້​ກໍານົດ​ໄວ້ ​ໃນ​ດໍາລັດ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ທະ​ມົນຕີ ສະບັບ​ເລກ​ທີ່ 05/ ນຍ ລົງ​ວັນ​ທີ່: 24 ມັງກອນ 1992 ວ່າ​ດ້ວຍ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ກົດໝາຍ​ບັນຊີ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ, ສ່ວນ​ຈະ​ສ້າງ​ແບບ​ຟອມອື່ນ​ເພື່ມນັ້ນ​ແມ່ນ​ສາ​ມາດ​ປະຕິບັດ​ໄດ້.

 

| 1 | 2 | 3 |

 
Bank of the Lao P.D.R