ວັນທີ 17/02/2019  ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ E-mail  ແບບຟອມຂໍເປີດໃຊ້ E-mail   ວິທີການປ່ຽນລະຫັດ E-mail ທຫລ  
 
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເລກທີ 55/ສພຊ, ລົງວັນທີ 22/12/2014    

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ   Download

 
ກ່ຽວກັບອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 676/ທຫລ, ລົງວັນທີ 17/08/2016    
ກ່ຽວກັບການກຳນົດອັດຕາຄ່າທຳນຽມສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເລກທີ 629/ທຫລ, ລົງວັນທີ 08/08/2016    
ວ່າດ້ວຍລະບົບຊໍາລະ ເລກທີ 551/ທຫລ, ລົງວັນທີ 11/07/2016    
ວ່າດ້ວຍລະບົບການໂອນເງິນແບບທັນທີ ເລກທີ 531/ທຫລ, ລົງວັນທີ 04/07/2016    
ວ່າດວ້ຍການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ເລກທີ 529/ທຫລ, ລົງວັນທີ 01/07/2016    

ເລື່ອງ: ການກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກສະກຸນເງິນກີບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເລກທີ 673/ກນງ, ລົງວັນທີ 18/08/2016    

 

ເລື່ອງ: ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນໂປຣແກຣມບັນຊີສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນ ເລກທີ 375/ກຄສງ, ລົງວັນທີ 05/08/2016    

 

ເລື່ອງ: ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ສະກັດກັ້ນຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT) ເລກທີ 374/ກຄສງ, ລົງວັນທີ 05/08/2016    

 

ເລື່ອງ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ເລກທີ 522/ກນງ, ລົງວັນທີ 04/07/2016    

 

ເລື່ອງ: ການຊື້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດກັບມວນຊົນ. ເລກທີ 202/ທຫລ, ລົງວັນທີ 01/07/2016    

 

ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນການຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດສະຖາບັນການເງິນ    

 
ແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2016-2025      
ລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2015      
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ຂອງເງິນກີບ ແຫ່ງຊາດລາວ        
     

ຫຼອມໃຈເປັນ 1 ດຽວ ເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນຄັ້ງທີ 28-29   

ສໍາເລັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງຄະນະພັກ ທຫລ  04/08/2016  

ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຈັດການສໍາມະນາສືບເນື່ອງຈາກກອງປະຊຸມສອງຝ່າຍ ຄັ້ງວັນທີ 25 ກໍລະກົດ  27-29/07/2016  

ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຜີຍແຜ່ວຽກງານການເງິນ-ເງິນຕາ  26/07/2016  

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ມອບໃບປະກາສະນິຍະບັດໃຫ້ 29 ຄົນ  26/07/2016  

ສ ປປ ລາວ ແລະ ສ.ສ ຫວຽດນາມເປີດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ  25/07/2016 

66 ປີພາຍໃຕ້ຮົ່ມທຸງມະຫາສາມັກຄີຂອງພັກ   

ຜົນການກວດກາກັບທີ່ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກຢູ່ພາກກາງ   

ສະຖາບັນການທະນາຄານ ກັບການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນຍຸກ AEC   

ແຫຼ່ງທຶນທະນາຄານ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ GDP ແຂວງພາກເໜືອຕອນລຸ່ມບັນລຸຜົນສູງ   

"ແມງວັນກໍ່ຕີ-ເສືອກໍ່ປາບ"   

ພິທີປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມທິດສະດີການເມືອງ ໄລຍະສັ້ນ 45 ວັນ  13/07/2016  

ສະຫະກອນສິນເຊື່ອຫົວແຊມີຜົນກໍາໄລເພີ່ມຂຶ້ນ 30%   

ແຫຼ່ງທຶນທະນາຄານ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ GDP ແຂວງພາກເໜືອຕອນລຸ່ມບັນລຸຜົນສູງ   

ພິທີປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມທິດສະດີການເມືອງ ໄລຍະສັ້ນ 45 ວັນ  13/07/2016  

ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ນິຕິກຳທີ່ຕິດພັນ  12/07/2016  

ອັດຕາດອກເບ້ຍຫຼຸດລົງ ສົ່ງຜົນຫຍັງຕໍ່ເສດຖະກິດ   

ສໍາເລັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນການຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນທົ່ວປະເທດ  5/07/2016  

3 ພາກສ່ວນລັດລົງນາມຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ  5/07/2016 

ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ສໍາເລັດການເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງສຸຂຸມາ  4-5/07/2016 

ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ປະຈຳປີ 2015  4-5/07/2016 

ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ  30/06/2016 

ລາວ ຍົກລະດັບການບໍລິການດ້ານການເງິນແບບດີຈິຕອລ  29/06/2016 

ນັກຂ່າວລາວໃນຍຸກປ່ຽນແປງໃໝ່ 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຍົກສູງການຝຶກອົບຮົມວຽກງານກວດກາພັກ-ລັດ 

ລາວ-ໄທ ເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືດ້ານປະກັນໄພເງິນຝາກ  27-28/06/2016

ສະຖາບັນການເງິນ ເຄື່ອນໄຫວດີ ຍິື່ງເຕີບໃຫຍ່ເຂັັ້ມແຂງ 

ປະກາດການປັັບປຸງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນກົມພາຍໃນ ທຫລ  17/06/2016

ທະນາຄານນະໂຍບາຍເຊື່ອມຊືມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ X  16/06/2016

ທຫລ ຈັດເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ.  14/06/2016

ຫທລ ຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານຫ້ອງສະໝຸດ  14/06/2016

ປະກາດການປັັບປຸງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນກົມຢູ່ສອງກົມພາຍໃນ ທຫລ  13/06/2016

ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍຜົົນສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 10...  11/06/2016

ຈັດສໍາມະນາ ການສັງລວມຂໍ້ມູນດຸນການຊໍາລະກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ຖານະການລົງທຶນລະຫວ່າງປະເທດ  9-10/06/2016

ຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊຶມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ X ຊຸດທີ II  03/06/2016

ສຄຄຊ ຈັດກອງປະຊຸມໂຄງການລິເລີ່ມການສົ່ງເສີມວຽກງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ  01/06/2016

ຄືນຄໍາຂຽວສູ່ແຜ່ນດິນແມ່  30/05/2016

ສ້າງເດັກລາວສູ່ເດືອນດາວ  30/05/2016

BOL ແລະ BOK ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການ  30/05/2016

ໂຮງຮຽນອະນຸບານຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ  28/05/2016

ຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊຶມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ X...  26-27/05/2016

ທຫລ ທົບທວນຄືນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂອງບໍລິສັດເຊົ່າສິນ ເຊື່ອ ແລະ ໂຮງຊວດຈໍາ ປະຈໍາປີ 2015  27/05/2016

ລາວ-ທ໋ອບເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ດ້ານການເງິນ  26/05/2016

ຫວຽດນາມຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ການພິມທະນະບັດແກ່ລາວ  24/05/2016

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເຊື່ອມຊຶມວຽກງານສະຖາບັນການເງິນ  24/05/2016

ລາວ-ຫວຽດນາມ ຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການການພິມທະນະບັດ  23-24/05/2016

ສໍາເລັດຊຸດອົບຮົມຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ  21/05/2016

ແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບລະຫວ່າງຊາວໜຸ່ມທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຊາວໜຸ່ມນະຄອນຫຼວງ  12/05/2016

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວເປັນສະຫະພັນກຳມະບານ 2 ດີ 5 ເປັນເຈົ້າ  09/05/2016

ສະຫະພັນແມ່ຍິງຮາກຖານ ທຫລ ຮັບມະຫາຊົນກ້າວໜ້າເຂົ້າເປັນສະມາຊິກແມ່ຍິງ  09/05/2016

ເປີດແລ້ວຫຼັກສູດການລົງທຶນຢ່າງມືອາຊີບລຸ້ນ 4  07/05/2016

ເຜີຍແຜ່ວຽກງານຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ  06/05/2016

ອຸທິດເລືອດແດ່ 130 ປີ ເພື່ອກອບກູ້ຊີວິດມະນຸດ  01/05/2016

ນັກສຶກສາສຸດສະກະ ເພີ່ມຄວາມຮູ້ດ້ານການເງິນຈຸລະພາກ  28/04/2016

ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນຢູ່ລາວມີຜົນຄືບໜ້າຫຼາຍຂຶ້ນ  25/04/2016

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈັດສໍາມະນາພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ຫຼັກການລວມສະຖິຕິເງິນຕາ-ການເງິນ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ  25/04/2016

3 ຝ່າຍຈັບມືພັດທະນາຫຼັກສູດຫຼັກຊັບ  22/04/2016

ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ກັບ ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດຮ່ວມມືໃນການຕ້ານການຟອກເງິນ  20/04/2016

ສປປ ລາວ ສໍາເລັດການເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ຂະແໜງການເງິນ-ທະນາຄານອາຊຽນ ຢ່າງຈົບງາມ  01-04/04/2016

ລະບົບທະນາຄານຝຶກອົບຮົມການສະກັດກັ້ນ-ຕ້ານອັກຄີໄພ  09/04/2016

ຖະແຫຼງການຮ່ວມກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີການເງິນ ແລະ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານກາງອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 2  04/04/2016

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈັດການເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາວິທະຍາໄລຣັດຕະນະບໍລິຫານທຸລະກິດ 

ນໍ້າໃຈ 1/5 ຍືນຍົງຢູ່ໃນດວງໃຈຂອງຊາວກຳມະກອນ 

ກອງປະຊຸມວຽກງານກວດກາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳປີ 2015  29-30/03/2016

ປຶກສາຫາລືວຽກງານການບໍລິການດ້ານການເງິນດິຈິຕອລ ຄັ້ງທີ 6  29/03/2016

ເຈົ້າໜ້າທີ່ 2 ພາກສ່ວນ ຂັ້ນສູນກາງຈັບມືຮ່ວມຕ້ານການຟອກເງິນ  24/03/2016

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈັດສໍາມະນາພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ການລົງທຶນຢ່າງມືອາຊີບ” ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາວິທະຍາໄລແສງສະຫວັນ.  24/03/2016

ການກວດກາເປັນ 1 ໃນການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຖາບັນການເງິນ 

ສະຖາບັນຍຸຕິທຳຍົກລະດັບດ້ານການເງິນຈຸລະພາກ  23/03/2016

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການປະຕິບັດລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍ ປະຈຳປີ 2015 ແລະ ແຜນການປີ 2016 ຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  17-18/03/2016

ສໍາເລັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານ AML/CFT  15/03/2016

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ IMF ຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ເທື່ອທຳອິດ  15/03/2016

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວຈັດງານ “ ເປີດໂອກາດສູ່ຄວາມຮັ່ງມີຍຸກ AEC ”  12/03/2016

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ທຫລ ປາຖະກະຖາໃນໂອກາດວັນແມ່ຍິງສາກົນ  12/03/2016

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈັດສຳມະນາພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ "ການລົງທືນຢ່າງມືອາຊີບກັບຮຸ້ນ" ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາວິທະຍາໄລນາໆຊາດ  11/03/2016

ສຳມະນາ ວຽກງານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບບັດ ATM  11/03/2016

ສະຖາບັນການເງິນເຂັ້ມແຂງຈຶ່ງສາມາດສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງໃນພາວະປົກກະຕິ ແລະ ວິກິດການ  11/03/2016

ພິທີມອບ-ຮັບເຄື່ອງບໍລິຈາກບັນເທົາທຸກ ຕ້ານໄພໜາວ ທີ່ ເມືອງ ຍອດອູ ແຂວງຜົ້ງສາລີ  04/03/2016

ຮອບປີ 2015 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກມີຜົນງານເດັ່ນຫຼາຍດ້ານ  03/03/2016

ພິທີມອບ-ຮັບເຄື່ອງບໍລິຈາກບັນເທົາທຸກ ຕ້ານໄພໜາວ ທີ່ ເມືອງ ບຸນເໜືອ ແຂວງຜົ້ງສາລີ  01/03/2016

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານການເງິນອາຊຽນ+3  26/02/2016

ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມລະບົບການຈ່າຍຄືນປະກັນໄພເງິນຝາກ  26/02/2016

ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງຄະນະບໍລິຫານງານພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ  18/02/2016

ທຫລ ຈັດການເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ  17/02/2016

ສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້ ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອບວຽກງານການເຊື່ອມໂຍງການເງິນ-ເງິນຕາອາຊຽນ ແລະ ຂອບການຮ່ວມມືອາຊຽນ+3  17/02/2016

60 ປີ ກໍາມະບານລາວ ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ  17/02/2016

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອສະຫຼຸບຕີລາຄາວຽກງານຄັ້ງທີ 1 ປະຈໍາ ປີ 2016  16/02/2016

ແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບລະຫວ່າງທະນາຄານກາງລາວ ແລະ ໄທ  07/02/2016

ສະຫະພັນສະຫະກອນອາຊຽນຍົກລະດັບການກວດກາໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນລາວ  28/01/2016

ກອງປະຊຸມພົບປະລະຫວ່າງກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດທົ່ວລະບົບ ປະຈຳປີ 2015  27/01/2016

ການນໍາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 2 ສະຫາຍ ຮັບການເລືອກຕັ້ງເຂົ້າໃນຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ X  22/01/2016

ລາວ ຈະພັດທະນາການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບຂະໜາດໃຫຍ່ (Block Trading)  11/01/2016

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີລາຄາວຽກງານຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ປະຈໍາປີ 2015  07/01/2016

ສະຖາບັນການທະນາຄານ ຫວນຄືນມູນເຊື້ອ 37 ປີ  06/01/2016

2015 ກທປ ມີຜົນງານເດັ່ນຫຼາຍດ້ານ  30/12/2015

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນບັນດິດພັດທະນາບໍລິຫານສາດ   28/12/2015

ທ່ານຜູ້ວ່າການ ທຫລ ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບສະພາບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານ  23/12/2015

ລາວ ເລັ່ງສ້າງເຄື່ອງມືປະກັນໄພເງິນຝາກ  23/12/2015

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປາຖະກະຖາລະນຶກວັນສາກົນຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ  19/12/2015

ປຶກສາຫາລືບາງນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ  18/12/2015

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈັດຝຶກອົມຮົມ ວຽກງານການບໍລິຫານເອກະສານ ແລະ ການສໍາເນົາເອກະສານ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທະນາຄານ  18/12/2015

ສປປ ລາວ ແລະ ສ ເກົາຫຼີ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານທະນາຄານ  17/12/2015

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈັດສໍາມະນາພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ໍ "ການບໍລິການດ້ານການເງິນ ແບບເອເລັກໂທຼນິກ"  15/12/2015

ລາວ-ຈີນ ເພີ່ມການເປີດກວ້າງທຸລະກຳການເງິນ  14/12/2015

ຖອດຖອນບົດຮຽນການເງິນຈຸລະພາກໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ  10/12/2015

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບທະນາຄານແຫ່ງຊາດກຳປູເຈຍ ຈັດສຳມະນາວຽກງານ AML/CFT  10/12/2015

40 ປີ ຂະແໜງການທະນາຄານ ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດໃນຫຼາຍດ້ານ ( ບົດຕອບສໍາພາດຂອງທ່ານ ດຣ ສົມພາວ ໄຟສິດ ຜູ້ວ່າການ ທຫລ ເນື່ອງໃນວັນຊາດ ຄົບຮອບ 40 ປີ )  10/12/2015

ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ເພີ່ມການຮ່ວມມືດ້ານປະກັນໄພເງິນຝາກ  08/12/2015

ກອງປະຊຸມທະວີພາຄີລະຫວ່າງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງຊາດກໍາປູເຈຍ  07/12/2015

ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຖາບັນການເງິນ ແມ່ນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ  07/12/2015 

ຕົ້ນປີ 2016 ຕລຊລ ຈະປັບຫົວໜ່ວຍການແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍຕ່ຳສຸດຈາກ 1 ຮຸ້ນຂຶ້ນເປັນ 100 ຮຸ້ນ  07/12/2015 

ເປີດໂຄງການການນຳໃຊ້ລະບົບບັດທະນາຄານຮ່ວມກັນໃນ ສປປ ລາວ  27/11/2015

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືວຽກງານການຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການຈາກກອງທຶນສາກົນ  23/11/2015

ກົມບັນຊີ-ການເງິນ ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານບັນຊີ-ການເງິນ ຢູ່ ທຫລ ພາກເໜືອ  13/11/2015 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ລົງນາມຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັດການຟອກເງິນ  13/11/2015 

ຕະຫຼາດທຶນເພີ່ມປະສິດທິພາບດຳເນີນທຸລະກິດໃນຍຸກ AEC  11/11/2015 

ທ່ານຜູ້ວ່າການທະນາຄານແແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລົງຕິດຕາມສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານ ຢູ່ 4 ແຂວງພາກໃຕ້  06/11/2015 

ກົມບັນຊີ-ການເງິນ ສໍາເລັດການໄປຖອດຖອນບົດຮຽນ ຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງຊາດປະເທດກໍາປູເຈຍ  05/11/2015

ສຳມະນາ " ລະບົບການຊຳລະສະສາງ " ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທະນາຄານ  03/11/2015

 
   
ອັດຕາເງິນເຟີ້
ເດືອນ/ປີ
CPI
ອັດຕາເງິນເຟີ້
ກໍລະກົດ/16
102.04
1.97%
ອັດຕາດອກເບ້ຍນະໂຍບາຍສະກຸນເງິນກີບ (%)
ຕ່ຳກ່ວາ 1 ອາທິດ
ຫຼາຍກ່ວາ 1 ອາທິດ
14 ວັນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 1 ປີ
4.5
5.625
11.25
ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ​ກີບ ແລະ ໂດ​ລາ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກຳ
(Swap) (%)
 
1 ອາທິດ
2 ອາທິດ
3 ເດືອນ
ກີບ
3.15 %
3.20 %
3.50 %
ໂດລາ
1.94 %
1.95 %
2.15 %
ອັດຕາເງິນແຮຝາກບັງຄັບ (%)
ສະກຸນເງິນກີບ
ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
5
10
ໝາຍເຫດ
ສາມາດເອົາຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ມີພາລະຜູກພັນ (ພັນທະບັດ) ເຂົ້າໃນເງິນແຮຝາກບັງຄັບ ບໍ່ເກີນ 2%
 

                                                                                   Bank of the Lao P.D.R

Yonnet Road, P.O.Box 19 Vientiane, Lao PDR
Tel: 021 - 213 109 E-mail: bol.gov.la