✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາ

ລຳດັບ ຂໍ້ມູນປະຈຳໄຕມາດ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ I ປີ 2019 01-07-2019
2 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ IV ປີ 2018 01-07-2019
3 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ III ປີ 2018 13-03-2019
4 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ II ປີ 2018 13-03-2019
5 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ I ປີ 2018 13-03-2019
6 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ IV ປີ 2017 13-03-2019
7 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ III ປີ 2017 13-03-2019
8 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ II ປີ 2017 13-03-2019
9 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ I ປີ 2017 13-03-2019
10 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ IV ປີ 2016 13-03-2019