✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ດຳລັດ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
11 ດຳລັດວ່າດ້ວຍແຊັກ 386/ລບ 27-10-2014
12 ດຳລັດວ່າດ້ວຍສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 460/ລບ 03-10-2012
13 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍພັນທະບັດແລກເງິນ ແລະ ໃບສັນຍາໜີ້ 229/ນຍ 12-12-1998