✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ດຳລັດ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
11 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍພັນທະບັດແລກເງິນ ແລະ ໃບສັນຍາໜີ້ 229/ນຍ 12-12-1998
12 ດຳລັດວ່າດ້ວຍການບັນຊີ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ຂຶ້ນກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 03/ນຍ 08-01-1996