✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 251/ທຫລ 08-04-2020
2 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປັບຫຼຸດ​ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​ພື້ນ​ຖານ​ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ລາວ 240/ທ​ຫລ 30-03-2020
3 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19) 238/ທຫລ 26-03-2020
4 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບົບສະວິບ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 227/ທຫລ 23-03-2020
5 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການປັບຫຼຸດອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບ 226/ທຫລ 20-03-2020
6 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະ 288/ທຫລ 17-03-2020
7 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານລາວຄິວອາ ເພື່ອການຊໍາລະ 74/ທຫລ 28-01-2020
8 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ບັນ​ຊີ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ 1190/ທ​ຫລ 30-12-2019
9 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍສັນຍາຊື້-ຂາຍຝາກເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 1186/ທຫລ 27-12-2019
10 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ 0053/ສຄຄຊ 17-10-2019