✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມພິມຈໍາໜ່າຍ
ທ່ານ  ບຸນທະວີ  ສຸກດາວົງ


ຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ນາງ  ມະນີເພັດ  ພົມມະເທບ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ບຸນທ່ຽງ  ວົງນິຄົມ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ