✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ
ທ່ານ  ພຸດທະໄຊ  ສີວິໄລ


ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ນາງ  ໂພທິຈັນ  ທຳມະເທວາ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ມະໂນລິດ  ຊຸມພົນພັກດີ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ນາງ  ມະໂນລາ  ເມືອງມະນີ


ຮອງ ຫົວໜ້າ