✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ
ທ່ານ  ນາງ  ໂພທິຈັນ  ທຳມະເທວາ


ວ່າການ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ນາງ  ມະໂນລາ  ເມືອງມະນີ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ນາງ  ຄຳຫຼ້າ  ເຮືອນມະນີວົງ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ປອ. ສົມປະດິດ  ວໍລະຈິດ


ຮອງ ຫົວໜ້າ