✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ສະຖາບັນການທະນາຄານ
ທ່ານ  ປອ ສັນຕິ   ພົນເມືອງລາວ


ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ນາງ  ປອ ທອນມີ  ແກ້ວກິນນາລີ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ນາງ  ປອ ດ່ຽງຄຳ  ແສງແກ້ວມີໄຊ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ນາງ  ພຸດສະດີ  ພົມພິພັກ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ວິໄລຄຳ  ປ້ອງພິມຄຳ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ສະຫວັນດວງຈິດ   ແສງເດືອນ


ຮອງ ຫົວໜ້າ