✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ສະຖາບັນການທະນາຄານ
ທ່ານ  ປອ. ອາຄົມ   ປຣະເສີດ


ຫົວໜ້າສະຖາບັນ
ທ່ານ  ນາງ  ປອ ທອນມີ  ແກ້ວກິນນາລີ


ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນ
ທ່ານ  ນາງ  ພຸດສະດີ  ພົມພິພັກ


ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນ
ທ່ານ  ວິໄລຄຳ  ປ້ອງພິມຄຳ


ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນ
ທ່ານ  ພຸດສາລາ  ອົມດາລາ


ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນ
ທ່ານ  ສະຫວັນດວງຈິດ   ແສງເດືອນ


ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນ