✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ທຫລ.ສຂ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ແຈ້ງການເປີດຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍ​ອະ​ນຸ​ຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຮ້ານແລກປ່ຽນໃນ 3 ແຂວງ ພາກກາງ 78/ທ​ຫລ.ສ​ຂ 27-07-2020
2 ແຈ້ງ​ການ​ສືບ​ຕໍ່​ໂຈະ​ການ​ອອກ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ແລກ​ປ່ຽນ​ເງິນ​ຕາ ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ 571/ກນງ 10-05-2019
3 ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ 006/ຂບຊ 07-02-2013
4 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ເງິນກີບ 007/ຂບຊ 07-02-2013
5 ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ 03/ຈຂ/ຄມ 04-02-2013
6 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ເງິນກີບ 44/ຫປຂ/ຄມ 04-02-2013
7 ເລື່ອງວັນພັກທາງລັດຖະການ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 527/ຫກ 04-12-2012
8 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງະເທດ ແລະ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເງິນກີບ 2296/ຫປຂ.ສຂ 10-11-2011
9 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ 972/ຈຂ.ສຂຂ 19-07-2011