✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົດລະບຽບ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
31 ກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຄັງສາງໃນລະບົບທະນາຄານ 03/ທຫລ 25-12-1997
32 ລະບຽບການສໍາລັບການບໍລິການຮັບຊ່ວງຊື້ຫຼຸດລາຄາຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 190/ທຫລ 13-04-1994