✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຄັງຮູບພາບ

ກອງປະຊຸມຮ່ວມລະຫວ່າງ ລັດຖະມົນຕີການເງິນ ແລະ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານກາງ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 2 ໃນວັນທີ 1-4 ເມສາ 2016 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຮູບພາບວັນທີ: 04-04-2016