✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຄັງຮູບພາບ

ພິທີເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືໃນການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານປະຊາຊົນຈີນຮູບພາບວັນທີ: 06-01-2020