✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບການຊຳລະ
ທ່ານ  ມະໂນລິດ  ຊຸມພົນພັກດີ


ວ່າການ ຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ນາງ  ລຳມອນ  ສິມມະໄລວົງ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ນາງ  ນິລັນດອນ  ແກ້ວມະນີສີ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ