ລາຍການຫຼຽນ ແລະ ທະນະບັດທີ່ລະນຶກ

     ຫລຽນທີ່ລະນຶກວັນຄ້າຍວັນເກີດ ປະທານ ສຸພານຸວົງ ຄົບຮອບ 100 ປີ    

( ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາກົດໃສ່ຮູບ )

        

ຫລຽນຄໍາ 999 ນໍ້າໜັກ½ ອອນ, ຂະໜາດ27 ມມ;ມູນຄ່າໃນນາມ 100 000 ກີບ.

ຫລຽນເງິນ 925 ນໍ້າໜັກ38,5 ກຣາມ, ຂະໜາດ 36,5 ມມ;ມູນຄ່າໃນນາມ 100 000 ກີບ.

    ຫລຽນແລະທະນະບັດທີ່ລະນຶກ ວັນສ້າງຕັ້ງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຄົບຮອບ 450 ປີ    

( ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາກົດໃສ່ຮູບ )

ທະນະບັດທີ່ລະນຶກ 100 000 ກີບ, ຂະໜາດ 159 X 68 ມມ
      
ຫລຽນຄໍາ 999 ນໍ້າໜັກ1 ອອນ,ຂະໜາດ 36,5 ມມ, ມູນຄ່າໃນນາມ 200 000 ກີບ.
ຫລຽນເງິນ 925 ນໍ້າໜັກ1 ອອນ, ຂະໜາດ 36,5 ມມ, ມູນຄ່າໃນນາມ 50 000 ກີບ.
ຫລຽນຄໍາ 999 ນໍ້າໜັກ1/2 ອອນ,ຂະໜາດ 27 ມມ, ມູນຄ່າໃນນາມ 100 000 ກີບ, ຂອບຫລຽນເຮັດດ້ວຍຄໍາ 750.
ຫລຽນຄໍາ 999 ນໍ້າໜັກ1/4 ອອນ,ຂະໜາດ 22 ມມ, ມູນຄ່າໃນນາມ 50 000 ກີບ, ຂອບຫລຽນເຮັດດ້ວຍຄໍາ 750.
ຫລຽນຄໍາ 999 ນໍ້າໜັກ1/8 ອອນ,ຂະໜາດ 15 ມມ,ມູນຄ່າໃນນາມ20 000 ກີບ, ຂອບຫລຽນເຮັດດ້ວຍຄໍາ750.

     ຫລຽນທີ່ລະນຶກກອງປະຊຸມອາເຊັມ 9    

( ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາກົດໃສ່ຮູບ )

   
More information please directly contact: MDM MünzhandelsgesellschaftmbH& Co. KG Deutsche Münze

http://www.mdm.de/
Tel: +49 531 205 205 3
Email:service@mdm.de
MDM MünzhandelsgesellschaftmbH& Co. KG Deutsche Münze
Theodor-Heuss-Straße 7, 38097 Braunschweig
AmtsgerichtBraunschweig HRA 200819
PersönlichhaftendeGesellschafterin: DM Deutsche MünzengesellschaftmbH (HRB 5417) 
Geschäftsführer: NielsHagemann, Hildegard Alexius-Salwiczek, RichardBorek