✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ ກົມບໍລິການ

ປະຈໍາວັນທີ: 24-01-2020              ເລືອກວັນທີ:  
ລຳດັບ ປະເທດ ປະເພດສະກຸນເງິນ ລະຫັດສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
1 US DOLAR USD 8.888 8.893
2 Euro EUR 9.780 9.829
3 Japanese Yen JPY 79,60 81,19
4 Pound Stering GBP 11.436 11.665
5 France Swiss CHF 8.730 8.904
6 Australia Dollar AUD 5.969 6.088
7 Newzealand Dollar NZD 5.768 5.883
8 Canadian Dollar CAD 6.447 6.576
9 Brunei Dollar BND 6.205 6.329
10 Chinese Yuan CNY 1.240 1.252
11 Denmark Kron DKK 1.239 1.264
12 HongKong Dollar HKD 1.078 1.100
13 Korean Won KRW 7,12 7,25
14 Malaysian Ringgit MYR 2.059 2.101
15 Norway Kron NOK 931 950
16 Peso PHP 164,44 167,73
17 Sweden Kron SEK 879 897
18 Singapore Dollar SGD 6.205 6.329
19 Thai Baht THB 290,63 292,81
20 Taiwan Dollar TWD 279,73 285,32
21 SDR SDR 12.143 12.386