✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ ກົມບໍລິການ

ປະຈໍາວັນທີ: 09-12-2019              ເລືອກວັນທີ:  
ລຳດັບ ປະເທດ ປະເພດສະກຸນເງິນ ລະຫັດສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
1 US DOLAR USD 8.874 8.879
2 Euro EUR 9.769 9.818
3 Japanese Yen JPY 80,18 81,79
4 Pound Stering GBP 11.443 11.672
5 France Swiss CHF 8.535 8.705
6 Australia Dollar AUD 5.947 6.066
7 Newzealand Dollar NZD 5.705 5.819
8 Canadian Dollar CAD 6.374 6.501
9 Brunei Dollar BND 6.148 6.271
10 Chinese Yuan CNY 1.221 1.233
11 Denmark Kron DKK 1.238 1.263
12 HongKong Dollar HKD 1.069 1.090
13 Korean Won KRW 6,97 7,10
14 Malaysian Ringgit MYR 2.011 2.051
15 Norway Kron NOK 916 935
16 Peso PHP 164,54 167,83
17 Sweden Kron SEK 881 898
18 Singapore Dollar SGD 6.148 6.271
19 Thai Baht THB 291,69 293,88
20 Taiwan Dollar TWD 274,45 279,94
21 SDR SDR 12.116 12.358