✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາອ້າງອີງ ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ

ເລືອກວັນທີ:   ເຖິງ
ລຳດັບ ອັດຕາອ້າງອີງ ສະກຸນເງິນ ເອກະສານເລກທີ ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດໄຟລ
1 8.634 ກີບ/ໂດລາ 720/ກນງ 14-06-2019  
2 8.632 ກີບ/ໂດລາ 714/ກນງ 13-06-2019  
3 8.627 ກີບ/ໂດລາ 710/ກນງ 12-06-2019  
4 8.628 ກີບ/ໂດລາ 707/ກນງ 11-06-2019  
5 8.628 ກີບ/ໂດລາ 702/ກນງ 10-06-2019  
6 8.630 ກີບ/ໂດລາ 696/ກນງ 07-06-2019  
7 8.635 ກີບ/ໂດລາ 688/ກນງ 06-06-2019  
8 8.630 ກີບ/ໂດລາ 685/ກນງ 05-06-2019  
9 8.630 ກີບ/ໂດລາ 676/ກນງ 04-06-2019  
10 8.637 ກີບ/ໂດລາ 665/ກນງ 03-06-2019