✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາອ້າງອີງ ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ

ເລືອກວັນທີ:   ເຖິງ
ລຳດັບ ອັດຕາອ້າງອີງ ສະກຸນເງິນ ເອກະສານເລກທີ ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດໄຟລ
1 19.473 ກີບ/ໂດລາ 231/ກນງ 26-02-2024  
2 19.468 ກີບ/ໂດລາ 227/ກນງ 23-02-2024  
3 19.468 ກີບ/ໂດລາ 220/ກນງ 22-02-2024  
4 19.468 ກີບ/ໂດລາ 215/ກນງ 21-02-2024  
5 19.468 ກີບ/ໂດລາ 209/ກນງ 20-02-2024  
6 19.458 ກີບ/ໂດລາ 202/ກນງ 19-02-2024  
7 19.458 ກີບ/ໂດລາ 194/ກນງ 16-02-2024  
8 19.468 ກີບ/ໂດລາ 190/ກນງ 15-02-2024  
9 19.478 ກີບ/ໂດລາ 180/ກນງ 14-02-2024  
10 19.449 ກີບ/ໂດລາ 175/ກນງ 13-02-2024  
11 19.434 ກີບ/ໂດລາ 170/ກນງ 12-02-2024  
12 19.434 ກີບ/ໂດລາ 168/ກນງ 09-02-2024  
13 19.434 ກີບ/ໂດລາ 162/ກນງ 08-02-2024  
14 19.434 ກີບ/ໂດລາ 156/ກນງ 07-02-2024  
15 19.444 ກີບ/ໂດລາ 151/ກນງ 06-02-2024  
16 19.414 ກີບ/ໂດລາ 143/ກນງ 05-02-2024  
17 19.375 ກີບ/ໂດລາ 136/ກນງ 02-02-2024  
18 19.375 ກີບ/ໂດລາ 132/ກນງ 01-02-2024