✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາອ້າງອີງ ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ

ເລືອກວັນທີ:   ເຖິງ
ລຳດັບ ອັດຕາອ້າງອີງ ສະກຸນເງິນ ເອກະສານເລກທີ ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດໄຟລ
1 8.570 ກີບ/ໂດລາ 385/ກນງ 25-03-2019  
2 8.564 ກີບ/ໂດລາ 383/ກນງ 22-03-2019  
3 8.559 ກີບ/ໂດລາ 377/ກນງ 21-03-2019  
4 8.562 ກີບ/ໂດລາ 369/ກນງ 20-03-2019  
5 8.563 ກີບ/ໂດລາ 362/ກນງ 19-03-2019  
6 8.563 ກີບ/ໂດລາ 353/ກນງ 18-03-2019  
7 8.564 ກີບ/ໂດລາ 350/ກນງ 15-03-2019  
8 8.561 ກີບ/ໂດລາ 339/ກນງ 14-03-2019  
9 8.564 ກີບ/ໂດລາ 335/ກນງ 13-03-2019  
10 8.566 ກີບ/ໂດລາ 324/ກນງ 12-03-2019  
11 8.568 ກີບ/ໂດລາ 321/ກນງ 11-03-2019  
12 8.561 ກີບ/ໂດລາ 316/ກນງ 07-03-2019  
13 8.561 ກີບ/ໂດລາ 312/ກນງ 06-03-2019  
14 8.558 ກີບ/ໂດລາ 306/ກນງ 05-03-2019  
15 8.555 ກີບ/ໂດລາ 300/ກນງ 04-03-2019  
16 8.555 ກີບ/ໂດລາ 292/ກນງ 01-03-2019