✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຄະນະພັກ ທຫລ ສະໄໝປັດຈຸບັນ
ສະຫາຍ  ສົມພາວ  ໄຟສິດ


ຄະນະປະຈຳພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ
ສະຫາຍ  ຄໍາວົງ  ທິບພະວົງ


ຄະນະປະຈຳພັກ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກ
ສະຫາຍ  ສອນໄຊ  ສິດພະໄຊ


ຄະນະປະຈຳພັກ
ສະຫາຍ  ນ.  ວັດທະນາ  ດາລາລອຍ


ຄະນະປະຈຳພັກ
ສະຫາຍ  ພຸດທະໄຊ  ສີວິໄລ


ຄະນະປະຈຳພັກ, ປະທານກວດກາ
ສະຫາຍ  ນ.  ດວງດີ  ພິມວົງສາ


ກຳມະການພັກ
ສະຫາຍ  ຄໍາພຸດ  ສິດທິລາດ


ກຳມະການພັກ
ສະຫາຍ  ໜໍ່ແກ້ວ  ມຸນິວົງ


ກຳມະການພັກ, ຮອງປະທານກວດກາ
ສະຫາຍ  ປອ. ອາຄົມ   ປຣະເສີດ


ກຳມະການພັກ
ສະຫາຍ  ນ.  ຂັນແກ້ວ  ຫຼ້າມະນີເງົາ


ກຳມະການພັກ
ສະຫາຍ  ນ.  ສາຍສະໝອນ  ຈັນທະຈັກ


ກຳມະການພັກ
ສະຫາຍ  ພູໂຂງ  ຈັນທະຈັກ


ກຳມະການພັກ
ສະຫາຍ  ພານຸສັກ  ແກ່ນວົງພະຈັນ


ກຳມະການພັກ
ສະຫາຍ  ບົວລຽນ  ພົມມະວົງສາ


ກຳມະການພັກ
ສະຫາຍ  ວູດທິ  ເລື່ອນວິໄລວົງ


ກຳມະການພັກ