✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຄະນະພັກ ທຫລ ສະໄໝທີ I
ສະຫາຍ  ພູເພັດ  ຄໍາພູນວົງ


ຄະນະປະຈຳພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ
ສະຫາຍ  ບຸນສົງ  ສົມມາລາວົງ


ຄະນະປະຈຳພັກ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກ
ສະຫາຍ  ສົມພາວ  ໄຟສິດ


ຄະນະປະຈຳພັກ, ປະທານກວດກາ
ສະຫາຍ  ຄໍາວົງ  ທິບພະວົງ


ກຳມະການພັກ
ສະຫາຍ  ນ.  ບຸນຕາ   ດາຣາວີ


ກຳມະການພັກ
ສະຫາຍ  ອໍ້  ວິລະພັນ


ກຳມະການພັກ
ສະຫາຍ  ສອນໄຊ  ສິດພະໄຊ


ກຳມະການພັກ