✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

ເລືອກປີ:  
ປີ: 2023 ມັງກອນ ກຸມພາ ມີນາ ເມສາ ພຶດສະພາ ມີຖຸນາ ກໍລະກົດ ສິງຫາ ກັນຍາ ຕຸລາ ພະຈິກ ທັນວາ ປະຈຳປີ
CPI 196,48 196,71 198 200,12 202,50 208,71 210,41 215,47 225,24 235,50 0 0 0
ອັດຕາເງິນເຟີ້ (%) 42,07 41,93 36,37 31,62 30,77 21,88 18,26 21,33 18,51 22,32 0 0 0