✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ເລືອກປີ:  
ປີ: 2020 ມັງກອນ ກຸມພາ ມີນາ ເມສາ ພຶດສະພາ ມີຖຸນາ ກໍລະກົດ ສິງຫາ ກັນຍາ ຕຸລາ ພະຈິກ ທັນວາ ປະຈຳປີ
CIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ອັດຕາເງິນເຟີ້ (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0