✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ເລືອກປີ:  
ປີ: 2023 ມັງກອນ ກຸມພາ ມີນາ ເມສາ ພຶດສະພາ ມີຖຸນາ ກໍລະກົດ ສິງຫາ ກັນຍາ ຕຸລາ ພະຈິກ ທັນວາ ປະຈຳປີ
CPI 163,37 164,89 172,24 175,01 179,35 181,16 182,07 195,51 195,51 197,35 0 0 0
ອັດຕາເງິນເຟີ້ (%) 41,51 42,45 47,71 45,70 45,26 35,62 31,55 30,61 30,61 29,34 0 0 0