✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທຸລະກິດ

ລຳດັບ ຂໍ້ມູນປະຈຳປີ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທຸລະກິດ ປະຈຳປີ 2019 14-05-2020
2 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທຸລະກິດ ປະຈຳປີ 2018 14-05-2020
3 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທຸລະກິດ ປະຈຳປີ 2018 12-12-2018
4 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທຸລະກິດ ປະຈຳປີ 2017 12-12-2018
5 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທຸລະກິດ ປະຈຳປີ 2016 12-12-2018
6 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທຸລະກິດ ປະຈຳປີ 2015 12-12-2018
7 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທຸລະກິດ ປະຈຳປີ 2014 12-12-2018
8 ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທຸລະກິດ ປະຈຳປີ 2013 12-12-2018