✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ລາຍງານເສດຖະກິດປະຈຳປີ

ລຳດັບ ຂໍ້ມູນປະຈຳປີ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
11 ລາຍງານເສດຖະກິດແຂວງບໍ່ແກ້ວ ປະຈຳປີ 2011 12-12-2018
12 ລາຍງານເສດຖະກິດແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ປະຈຳປີ 2011 12-12-2018
13 ລາຍງານເສດຖະກິດແຂວງຜົ້ງສາລີ ປະຈຳປີ 2011 12-12-2018
14 ລາຍງານເສດຖະກິດແຂວງອຸດົມໄຊ ປະຈຳປີ 2011 12-12-2018
15 ລາຍງານເສດຖະກິດແຂວງບໍ່ແກ້ວ ປະຈຳປີ 2010 12-12-2018
16 ລາຍງານເສດຖະກິດແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ປະຈຳປີ 2010 12-12-2018
17 ລາຍງານເສດຖະກິດແຂວງຜົ້ງສາລີ ປະຈຳປີ 2010 12-12-2018
18 ລາຍງານເສດຖະກິດແຂວງອຸດົມໄຊ ປະຈຳປີ 2010 12-12-2018