✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ທຫລ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
51 ການປັບປ່ຽນ ລາຍຊື່ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເລກທີ 013/ຄຄຊ 26-05-2014
52 ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລາຍການຫຼຽນ ແລະ ທະນະບັດທີ່ລະນຶກ ເລກທີ 090/ກຕງ 10-02-2014
53 ການແນະນໍາວິທີການຈໍາແນກເງິນດີ ແລະ ເງິນປອມ 019/ກງຕສ 11-01-2013
54 ກ່ຽວກັບການຈໍາໜ່າຍຫຼຽນທີ່ລະນຶກອາເຊັມ ຄັ້ງທີ 9 (ASEM 9) 482/ຫກ 02-11-2012
55 ການຊື້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ກັບກົມບໍລິການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 450/ກນງ 11-05-2012
56 ການນໍາເອົາທະນະ​ບັດໃບ 2.000 ກີບ​ໃໝ່ ປີ 2011 ອອກ​ຈໍລະ​ຈອນ 349/ທຫລ 23-11-2011
57 ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການລົບລ້າງຄຳແນະເພີ່ມເຕີ່ມ ກ່ຽວກັບການຖອດເງິນສົດເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 270/ທຫລ 30-09-2010
58 ເລື່ອງ: ການກຳນົດເລກໝາຍພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ແລະ ຂະແໜງເສດຖະກິດເຂົ້າໃນໂຄງສ້າງ 81/ກບຊ 10-08-2009
59 ແຈ້ງການການຈຳໜ່າຍຫຼຽນທີ່ລະນຶກວັນຄ້າຍວັນເກີດທ່ານ ປະທານ ສຸພານຸວົງ ຄົບຮອບ 100 ປີ 196/ຫກ 13-07-2009
60 ແຈ້ງການ ເລື່ອງ: ການຊື້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 03/03/2008 53/ທຫລ 03-03-2008