✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ທຫລ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
41 ແຈ້ງລາຍຊື່ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເລກທີ 0031/ສຄຄຊ 20-09-2016
42 ແຈ້ງການກ່ຽວກັບຈຳໜ່າຍຫຼຽນທີ່ລະນຶກກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 28ແລະ29 ເລກທີ 638/ຫກ 07-09-2016
43 ແຈ້ງລາຍຊື່ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ເພື່ອລະດົມທຶນຈາກມວນຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນ ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ເລກທີ 0023/ສຄຄຊ 19-08-2016
44 ເລື່ອງ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ 522/ກນງ 04-07-2016
45 ເລື່ອງ: ການຊື້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດກັບມວນຊົນ 202/ທຫລ 01-07-2016
46 ກ່ຽວກັບການຈຳນ່າຍຫຼຽນທີ່ລະນຶກວັນສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 40 ປີ 771/ຫກ 16-11-2015
47 ກ່ຽວກັບການຈຳໜ່າຍຫຼຽນທີ່ລະນຶກ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ ເລກທີ 526/ຫກ 22-07-2015
48 ເລື່ອງ: ການນຳໃຊ້ Email ສະເພາະຂອງ ທຫລ ໃນການຮັບສົ່ງເອກະສານພາຍໃນ ທຫລ 169/ຫກ 24-02-2015
49 ທະນະບັດປອມປະເພດໃບ 100000 ກີບ, ໃບ 50000 ກີບ, 20000 ກີບ ແລະ 10000 ກີບ ເລກທີ 394/ຫກ 14-08-2014
50 ເລື່ອງ: ການນຳໃຊ້ລະບົບເຄືອຂ່າຍສຳຮອງ (VPN) 671/ກຕຂ 29-05-2014