✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ທຫລ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
31 ເລື່ອງ: ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊອກຮູ້ ແຫຼ່ງທຶນທີ່ນຳມາຊື້ຮຸ້ນ ໃນຕະຫຼາດທຶນລາວ 0036/ສຄຄຊ 07-08-2017
32 ເລື່ອງ: ບໍ່ໃຫ້ຫຼົງເຊື່ອຕໍ່ການໂຄສະນາຂອງບໍລິສັດ ພີເອັສ 334/ຫກ 02-06-2017
33 ເລື່ອງ: ການເພີ່ມຄວາມມີສະຕິລະວັງຕົວ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຕົກເລ່ກົນອຸບາຍໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ ກ່ຽວກັບການລະດົມເງິນຝາກ ແລະ ປ່ອຍສິນເຊື່ອ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສູງ ຂອງບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ຫວັງດີ 252/ຫກ 27-04-2017
34 ເລື່ອງ: ເພີ່ມທະວີສະຕີິລະວັງຕົວ ໃນການນຳໃຊ້ບໍລິການຝາກເງິນ ແລະ ຮ່ວມລົງທຶນ 202/ຫກ 30-03-2017
35 ເລື່ອງ: ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ 0003/ຄຄຊ 02-02-2017
36 ເລື່ອງ: ການປະກອບເອກະສານກ່ຽວກັບການໂອນເງິນເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ມາຫາກົມບໍລິການທະນາຄານ 35/ບກ 06-01-2017
37 ເລື່ອງ ການໂອນເງິນເຂົ້າປະເທດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ເລກທີ 493ທຫລ, ລົງວັນທີ 28122016 493/ທຫລ 28-12-2016
38 ເລື່ອງ: ການດໍາເນີນທຸລະກໍາດັດສົມສະພາບຄ່ອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໂດຍຜ່ານການປະມູນຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 465/ທຫລ 08-12-2016
39 ເລື່ອງ: ກ່ຽວກັບການຈຳໜ່າຍຫຼຽນທີ່ລະນຶກ ວັນສ້າງຕັ້ງພະທາດຫຼວງວຽງຈັນ ຄົບຮອບ 450 ປີ ເລກທີ 843/ຫກ, ລົງວັນທີ 09/11/2016 843/ຫກ, 09-11-2016
40 ທະນະບັດປອມ ປະເພດໃບ 50000 ກີບ ເລກທີ 735/ຫກ 10-10-2016