✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດ


 

 

ຄຄຊ ຝຶກອົບຮົມການວິເຄາະຮຸ້ນຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ມວນຊົນຈາກພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ(ຄຄຊ)ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມການວິເຄາະຮຸ້ນດ້ວຍປັດໃຈພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ບັນດາມວນຊົນທົ່ວໄປ, ພະນັກງານລັດ, ເອກະຊົນ, ສະຖາບັນການເງິນ, ທະນາຄານ ແລະວິສາຫະກິດຕ່າງໆ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2022

ຂ່າວວັນທີ: 26-07-2022

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານຕິດຕາມກະແສເງິນຕາໄຫຼເຂົ້າ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານຕິດຕາມກະແສເງິນຕາໄຫຼເຂົ້າ ຈາກການສົ່ງອອກສິນຄ້າໄປຕ່າງປະເທດ ຂອງທຸລະກິດສົ່ງອອກ-ນໍາເຂົ້າ ພາຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຂ່າວວັນທີ: 23-06-2022

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ພິທີມອບ-ຮັບທຸງໄຊນໍາໜ້າ ແລະນາມມະຍົດປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 4 ບຸກ

ພິທີມອບ-ຮັບທຸງໄຊນໍາໜ້າ ແລະນາມມະຍົດປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 4 ບຸກ ຂອງໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມຮາກຖານທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສາຂາພາກເໜືອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ( ທຫລ.ຫຼບ )

ຂ່າວວັນທີ: 21-06-2022

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ການລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ການລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ ພາຍໃນແຂວງໄຊຍະບູລີ

ຂ່າວວັນທີ: 16-05-2022

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ການເຄື່ອນໄຫວອອກແຮງງານ ຂອງສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ ທຫລ.ຫຼບ

ການເຄື່ອນໄຫວອອກແຮງງານ ຂອງສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສາຂາພາກເໜືອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຂ່າວວັນທີ: 14-04-2022

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້