✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດ


 

 

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ພາຍໃນແຂວງໄຊຍະບູລີ

ຂ່າວວັນທີ: 06-07-2023

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ພິທີປະກາດເນື້ອໃນຂໍ້ແຂ່ງຂັນ ຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2025

ພິທີປະກາດເນື້ອໃນຂໍ້ແຂ່ງຂັນ ຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2025 ຂອງ ສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ພາກເໜືອແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນ ວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2023

ຂ່າວວັນທີ: 09-05-2023

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ຄະນະນໍາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຄ ້ມ ຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (ສະບັບປັບປງ)

ຄະນະນໍາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (ສະບັບປັບປງ) ແລະ ລົງເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ ສາຂາທະນາຄານແຫ່ງສປປ ລາວ ພາກເຫນືອ ແຂວງງຫຼວງພະບາງ

ຂ່າວວັນທີ: 05-04-2023

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນວຽກງານຈັດຕັ້ງນະໂຍບາຍເງິນຕາ

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນວຽກງານຈັດຕັ້ງນະໂຍບາຍເງິນຕາຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ຂ່າວວັນທີ: 10-02-2023

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້

 

 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ ສາຂາພາກເໜືອແຂວງຫຼວງພະບາງຕິດກາໝາຍການນຳໃຊ້ ແລະ QR code ລົດຂອງລັດ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ ສາຂາພາກເໜືອແຂວງຫຼວງພະບາງຕິດກາໝາຍການນຳໃຊ້ ແລະ QR code ລົດຂອງລັດ

ຂ່າວວັນທີ: 11-11-2022

ອ່ານຂ່າວນີ້     ດາວໂຫລດຂ່າວນີ້