✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

CPI ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ 4 ແຂວງພາກເໜືອ

ເລືອກປີ:  
ປີ: 2023 ມັງກອນ ກຸມພາ ມີນາ ເມສາ ພຶດສະພາ ມີຖຸນາ ກໍລະກົດ ສິງຫາ ກັນຍາ ຕຸລາ ພະຈິກ ທັນວາ ປະຈຳປີ
CPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ອັດຕາເງິນເຟີ້ (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0